Becoss
Gepubliceerd
3 juli 2024
Locatie
Montfoort, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
WO
Ervaring
2 tot 5 jaar
Project ID
BCFT202440

Omschrijving

Duur: 10  maanden

Optie tot verlenging: 1 maal 6 maanden

Uren per week: 24

Aanvang: z.s.m.

U kunt reageren tot: 16-07-2024

Opdracht
De regio wil als één regio de samenwerking intensiveren en professionaliseren om de zorg en ondersteuning aan haar inwoners te verbeteren en de zorg continuïteit te behouden. Een brede regionale visie ontbreekt echter. Om aan de vraagstukken van de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden is die wel gewenst.

De opdracht is om te komen tot een gezamenlijke visie van de vijf gemeenten in Utrecht West die (1) richting geeft aan de taken, beleidsterreinen en projecten binnen het sociale domein die gezamenlijk opgepakt worden, (2) de manier waarop dat gezamenlijk gebeurt, en (3) op welke manier het brede pallet aan inkoop-instrumenten daar een bijdrage aan levert.

De regio heeft een ambitieuze planning  en wil begin december 2024 de het definitieve concept gereed hebben. Enkele relevante mijlpalen:
- Start opdracht juli 2024;
- Bestuurlijke bijeenkomst september 2024;
- Definitieve concept gereed voor laatste (bestuurlijke) consultatie: 1 december 2024;
- Besluitvorming door gemeenteraden in 1e kwartaal 2025.

Resultaat
We verwachten dat degene die deze interessante opdracht in gaat vullen alle verbindende activiteiten en kwaliteiten inzet om met onze deskundig beleidsadviseurs en betrokken bestuurders in de regio deze visie inhoudelijk vorm te geven.

De visie moet een beeld vormen van hoe de regio wil komen tot een gezamenlijke werkwijze en aanbod van de benodigde zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. De regio bereidt een nieuwe regionale inkoop voor met alle 5 de gemeenten. Een nieuwe regionale visie is nodig om beleidsrijk in te kopen en zo de zorg en ondersteuning in te kunnen zetten die past bij de manier waarop de gemeenten hun inwoners willen ondersteunen.

De opdracht resulteert in een regionale visie jeugd en Wmo. In deze visie worden in elk geval de volgende onderwerpen verder uitgewerkt:
1. Wat is de missie van Utrecht West in het sociale domein, welk maatschappelijk effect willen we bereiken
2. De Visie op het sociale domein: Wmo en Jeugd en sociaal domein breed, daarbij worden in ieder geval betrokken:
- De toegang tot voorzieningen;
- De transformatie naar minder zorg; de rol van inwoner, gemeente(n) en aanbieder(s);
- Het aanbod van de beschikbare ondersteuning en zorg; lokaal, regionaal, bovenregionaal;
- Best practices van de huidige twee inkoopmodellen; open house (Woerden, Oudewater, De Ronde Venen en Montfoort) en consortium (Stichtse Vecht);
- Relevante ontwikkelingen om ons heen en vanuit Rijk.
3. De visie op het samenwerken en partnerschap; tussen gemeenten, met partners en aanbieders;
4. De gewenste werkwijze en (aan)sturing om de missie te bereiken, daarbij worden in ieder geval betrokken:
- Sturing op ingekochte zorg op basis van visie;
- Sturing op betaalbaarheid van de ingekochte zorg/financiële haalbaarheid.

Vereisten
1.
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke organisatie;
2. ‘Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerkingen binnen het sociaal domein (ligt dit duidelijk toe in het cv);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;

5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een regionale samenwerking binnen het sociaal domein;
6. Aantoonbare kennis met de werking van regionale inkoop vanuit jeugdwet en Wmo 2015 (ligt dit duidelijk toe in het cv);
7. Aantoonbare kennis met het werken met lokale toegangen;
8. Een afgeronde opleiding op wo niveau;

9. Aantoonbare werkervaring met het verbinden op bestuurlijk sensitief vlak (ligt dit duidelijk toe in het cv).

 

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

Coördinator jaarrekening   Utrecht, Nederland
8 juli 2024
Schoonmaakmedewerker Veenendaal   Veenendaal, Nederland
4 juli 2024