Coördinator / eventmanager

Becoss
Gepubliceerd
12 oktober 2018
Locatie
Rotterdam, Nederland
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
5 tot 10 jaar
Project ID
BCNM103616

Omschrijving

Walk21 in Rotterdam in 2019

De gemeente Rotterdam heeft de intentie uitgesproken om in de derde week van september 2019 het internationale symposium Walk 21 te hosten/organiseren. We zetten in op twee sporen en koppelen de Rotterdamse aanpak voetganger aan de organisatie van Walk 21 in 2019. Het congres biedt de kans om showcases van Rotterdam als vitale, leefbare, inclusieve, groene en klimaatbewuste stad te laten zien en de stad op dat vlak een impuls te geven. Tevens is een mogelijke samenwerking met Nederlandse partners verkend o.a. met de G4, het Rijk en kennisinstellingen. Voor de organisatie van Walk 21 zijn we op zoek naar een ervaren coördinator.

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 2018 - 2020

In 2017 is een start gemaakt met het IABR-Atelier Rotterdam met als thema Resilient Rotterdam en een bijzondere focus op de energietransitie. De contouren van het ontwerpend onderzoekstraject zijn op de biënnale 2018 (juni) gepresenteerd. In het voorjaar van 2020 vindt de volgende biënnale plaats en borduren we voort op het thema energietransitie. De voorbereidingen gaan binnenkort van start. Voor de organisatie vanuit de gemeente Rotterdam zijn we op zoek naar een ervaren coördinator.

Functieomschrijving

Walk 21

 • Je bent een spin in het web met affiniteit voor het onderwerp en hebt ervaring met Rotterdam;
 • Je hebt een eigen netwerk in Rotterdam rond dit thema en je maakt hier gebruik van;
 • Je coördineert het opstellen van het programma van het congres, de logistiek en de communicatie en zorgt voor de externe afstemming met betrokken partners;
 • Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie Walk21 en je geeft leiding aan een organisatieteam voor het congres
 • Je vormt de schakel met het inhoudelijk projectteam onder leiding van de projectleider.

Biennale

 • Je geeft vorm, bewaakt en coördineert het programma voor de Biennale in 2020;
 • Je zorgt voor een interessant “Rotterdam” programma;
 • Je coördineert de werkzaamheden van het projectteam IABR en de in te zetten collega’s van de gemeente Rotterdam;
 • Je verricht de voorbereidende werkzaamheden en zorgt voor de externe afstemming met o.a. betrokken partners, college van B&W en directie van Stedelijke Ontwikkeling.

Wat vragen we?

 • Coördinatie van het programma management, de logistiek en de communicatie
 • Communicatie zeer vaardig en enthousiasmerend;
 • Sturing geven aan een uitvoerend team en afstemming met inhoudelijk projectteam;
 • Organisatie van sponsoring en (financiële) bijdragen van externe partners;
 • Inzet van het eigen uitgebreide netwerk in Rotterdam;
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal;
 • Ruime ervaring met de organisatie van internationale congressen.

Competenties

 • Organisatiekracht
 • Resultaatgericht
 • Daadkrachtig
 • Netwerker
 • Communicatief vaardig
 • Gericht op samenwerking

Je bent in ieder geval beschikbaar voor een periode van 2 jaar vanaf september 2018 -september 2020. Uitgaande van minimaal 10 tot maximaal 20 uur per week. De opdracht is in ieder geval tot 31.12.2019.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is z.s.m., naar verwachting eind oktober/begin november 2018, voor minimaal 10 uur per week beschikbaar. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denkniveau. (KO)
 • De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk op het gebied van Leiderschap. Toelichting:
  Trainingen waar Leiderschap slechts een module/onderdeel is voldoen niet aan de gestelde eis. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met: (KO)
  • Organisatie evenementen/ internationale congressen van verschillende groottes
  • Werken met een breed netwerk
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over de hier onder benoemde ervaring(en) in de gevraagde, of een daar aan vergelijkbare, functie.
  • Toelichting - projectteam:
   Het inhoudelijke team vormt de beleidsmatige context voor het evenement. Bijvoorbeeld het formuleren van beleid en de resultaten  van pilots rond de voetganger worden gepresenteerd op het meerdaage congres Walk 21. De eventmanager houdt contact met dit separate projectteam
  • Toelichting - sponsering:
   Het voeren van gesprekken met gemeentelijke (bv de G4) en private partners om een geldelijke bijdrage aan het congres te realiseren. Het formuleren van de wederzijdse prestatie die daarbij horen.
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s):
  • Resultaatgerichtheid(KO)
  • Integriteit(KO)
  • Communicatief vaardig(KO)
   • Netwerken
  • Samenwerken(KO)
  • Daadkrachtig(KO)
   • Snelle beslissingen kunnen nemen, alert reageren op kansen en mogelijkheden voor het congres/evenement
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. (KO)
  • Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. (KO)
  • Beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er mogelijk.

Opdrachtomschrijving
Organisatie van het symposium Walk21
De gemeente Rotterdam organiseert in de derde week van september 2019 het internationale symposium Walk21. Opdrachtnemer coördineert de logistiek en de communicatie. Daarbij schakelt opdrachtnemer met de teams die de inhoudelijke bijdragen leveren. Opdrachtnemer zorgt voor afstemming met de externe partners als het hierbij te betrekken evenementenbureau. Tot de opdracht behoort de evaluatie van het symposium.

Voorbereiding organisatie Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2018-2020
In het voorjaar van 2020 vindt de volgende biënnale plaats. Het projectteam IABR is bezig met de inhoudelijke voorbereiding. Opdrachtnemer behandelt de in 2018/2019 aan de orde komende zaken met betrekking tot de organisatie van het evenement (logistiek, communicatie en afstemming met externe partners).

Locatie uitvoering opdracht
Opdrachtnemer werkt in het eigen kantoor, behoudens voor zover overleg op locatie noodzakelijk is.

Duur van de opdracht
De opdracht duurt tot en met uiterlijk 31 december 2019. De gemiddelde inzet per gewerkte week is 10 tot 20 uur.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: z.s.m.,  naar verwachting medio oktober 2018
Aantal uur: 10 - 20 uur p/w
Duur opdracht: tot en met uiterlijk 31-12-19
Verlengingsopties: ja, namelijk 3 x 4 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 19-10-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

Beleidsmedewerker Financien   Goirle, Nederland nieuw
17 oktober 2018
Projectleider Vastgoed   Eemnes, Nederland nieuw
17 oktober 2018
Project Adviseur   Rotterdam, Nederland nieuw
17 oktober 2018
Directievoerder Asfalt/Markering   Rotterdam, Nederland nieuw
17 oktober 2018
Functioneel Beheerder   Rotterdam, Nederland nieuw
17 oktober 2018
2018-10-12T12:32:32+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/