Becoss
Gepubliceerd
8 juli 2024
Locatie
Utrecht, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
5 tot 10 jaar
Project ID
BCFT202441

Omschrijving

Duur: 9  maanden

Optie tot verlenging: 3 maal 3 maanden

Uren per week: 32-36

Aanvang: z.s.m.

U kunt reageren tot: 16-07-2024

Opdracht
Als coördinator van de jaarrekening speel je een essentiële rol bij het begeleiden, het coördineren van het proces van de jaarrekening en de controle door onze externe accountant. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in het verbeteren van de financiële processen om de doorlooptijd te verbeteren en kwaliteit te verhogen.

Je bent een resultaatgerichte professional met uitstekende coördinatie- en communicatievaardigheden. Je hebt ervaring met het begeleiden van het proces van de jaarrekening en beschikt over de nodige financiële en bestuurlijke kennis. Je bent in staat om effectief te werken met externe accountants en diverse belanghebbenden binnen de provinciale organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Coördineren en faciliteren van het proces van de jaarrekening en controle door de externe accountant.
  • Zorgen dat de benodigde informatie voor de jaarrekening tijdig en volledig beschikbaar is.
  • Uitvoeren van een kwaliteitstoets op de aangeleverde informatie en gegevens om de betrouwbaarheid en volledigheid ervan te waarborgen.
  • Samenwerken met verantwoordelijken in de domeinen om de benodigde informatie te verzamelen.
  • Begeleiden van het bestuurlijke traject, inclusief het organiseren van hoor- en wederhoor met betrekking tot de bevindingen van de accountant.
  • Voorbereiden en voeren van bestuurlijke besprekingen over de jaarrekening en de bevindingen van de accountant.
  • Doorleiden van het accountantsverslag naar het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
  • Het formuleren van verbetervoorstellen om doorlooptijd en kwaliteit te verbeteren, waarbij je een actieve rol vervult samen met de financials om deze voorstellen ook daadwerkelijk te realiseren.

Vereisten 
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke in een Financiële functie;

3. Aantoonbare werkervaring als Coördinator jaarrekening binnen een Provinciale overheid in de afgelopen 5 jaar;

4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke in een financiële functie;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de coördinatie van het jaarrekening proces binnen een Provincie of gemeente.

 

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha