Directeur Bestuurder Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug

Becoss
Gepubliceerd
1 augustus 2018
Locatie
Doorn, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
WO
Ervaring
2 tot 5 jaar
Project ID
BCSD119445

Omschrijving

Wie zoeken wij?
Door het vertrek van de huidige bestuurder zijn wij op zoek naar een directeur - bestuurder m/v ad interim voor de Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug , voor 36 uur per week, voor de periode van een half jaar, met uitloop naar een jaar.

Wie zijn wij?
De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt ongeveer 48.000 inwoners. De gemeente ligt in een prachtige, groene omgeving waarin de dorpskernen een eigen identiteit en cultuurhistorische waarde hebben.
De Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug is sinds juni 2017, als werkgeversorganisatie, in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor de invulling van de vijf sociale dorpsteams binnen de gemeente. De consulenten in de teams voeren de gesprekken met inwoners, ze dragen zorg voor het opstellen van plannen op maat en ze zorgen voor regie wanneer inwoners deze zelf niet kunnen of willen nemen. Daarnaast heeft de stichting de opdracht om de sociaal makelaarsfunctie in te vullen en voert ze het jongerenwerk uit.

In de stichting zijn ruim 50 medewerkers actief. De leiding van de stichting bestaat uit een directeur-bestuurder en teamleiders. Daarnaast is een Ondernemingsraad actief. De stichting werkt nauw samen met de gemeente bij de beleidsontwikkeling. De backoffice voor de stichting wordt door de gemeente uitgevoerd. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De stichting speelt een belangrijke rol in de transformatie van het sociale domein. Er liggen in dit verband
specifieke opgaven ten aanzien van de verder inrichting van de welzijnsfunctie binnen de stichting, de toenemende zorgvraag en de financiële tekorten in de uitgaven voor de jeugdhulp en de Wmo. Binnen de stichting liggen er opgaven ten aanzien van een visie op de uitvoeringsorganisatie en in de afstemming tussen de stichting en de gemeente mbt de beleidsontwikkeling en de gemeentelijke backoffice.

Wie zoeken we?
Wij zoeken voor deze opgaven een ervaren netwerker, een dienstbare manager en sensitieve bestuurder, die de nieuwe rol van directeur-bestuurder in gaat vullen en de organisatie verder inricht, zodat de bovengenoemde opgaven gerealiseerd kunnen worden. We zoeken iemand die in staat is de besturing van de stichting, in samenspraak met de sturing vanuit de gemeente, verder vorm te geven.
We zoeken iemand die in staat is om de inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling aan te jagen en de faciliteren. We vragen om een ontwikkelingsgerichte persoon, gericht op de inhoud van de
werkzaamheden, ontwikkelingsgericht op medewerkers en teamleiders en ontwikkelingsgericht op professionalisering van de organisatie. De inhoudelijke doorontwikkeling van het werken in de
Dorpsteams vraagt om innovatie op inhoud en werkwijzen, een visie op vernieuwing en verbinding.

Resultaat
Aan het einde van de inzet is er een vertaling gemaakt van de visie op de uitvoeringsorganisatie naar de praktijk met bijbehorende keuzes en is op basis van een, indien nodig, hernieuwd profiel een nieuwe directeur-bestuurder in functie.

Welke competenties heb je?

 • Je hebt kennis van het sociale domein en de rol van sociale teams daarbinnen.
 • Je bent een natuurlijke verbinder en onderhandelaar.
 • Je bent een sterke en stabiele persoonlijkheid.
 • Je denkt in kansen en mogelijkheden i.p.v. uitsluitend in regels en procedures waarbij je oog hebt voor de zorg voor inwoners.
 • Je bent een ontwikkelingsgerichte persoon die makkelijk kan schakelen tussen zijn/haar bestuurlijke taken en ‘hands-on’ betrokkenheid bij het team.
 • Je bent dienstbaar aan de politiek verantwoordelijke bestuurders .
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en ‘people skills’.
 • Je hebt bedrijfsvoeringskwaliteiten en bestuurlijke sensitiviteit .
 • Je bent in staat de ontwikkeling van management en medewerkers te stimuleren.

Samengevat zoeken we een kandidaat met managementervaring in het sociale domein en die deze wil overdragen op de stichting.

Gunningscriteria

 • WO-opleiding
 • Ervaring in een directeursfunctie
 • Ruime kennis van het sociale domein
 • Ervaring met doorontwikkelen van een uitvoeringsorganisatie (dit komt duidelijk naar voren in het cv).
 • Ervaring met aansturing van sociale dorpsteams of wijkteams.
 • Ervaring in een gemeentelijke rol op het gebied van het sociale domein.
 • Ervaring met het werken voor politieke verantwoordelijke bestuurders.
 • Ervaring met ontwikkeling van management en medewerkers (dit blijkt uit een toelichting in het cv).
 • In een gesprek wordt getoetst in hoeverre de kandidaat voldoet aan de beschreven competenties en persoonskenmerken (o.a. verbinder, onderhandelaar, sterke persoonlijkheid, denken in kansen en mogelijkheden, schakelen, hands-on, communicatieve vaardigheden, people-skills, bestuurlijke sensitiviteit, kennis van het sociale domein).

CV-eisen

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

De Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Inhuurdesk zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen.

Startdatum 3-9-2018
Einddatum 1-3-2019
Optie tot verlenging Ja, eenmalig met 6 maanden
Aantal uur per week 36

U kunt reageren tot 9-8-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

Heftruckchauffeur 3 ploegen   Horst, Nederland nieuw
17 augustus 2018
Technisch Operator 3 ploegen (fulltime)    Horst, Nederland nieuw
17 augustus 2018
Operator (food)   Helmond, Nederland nieuw
17 augustus 2018
Medewerker QA/QC   Oosterhout, Nederland nieuw
16 augustus 2018
Service technicus / monteur   Oss, Nederland nieuw
16 augustus 2018
2018-08-01T08:47:49+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/