Functioneel beheerder E-Suite

Becoss
Gepubliceerd
13 juli 2018
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
MBO
Ervaring
2 tot 5 jaar
Project ID
BCNM97294

Omschrijving

De afdeling Informatiemanagement, onderdeel van het domein IIFO (Informatie, Innovatie, Facilitair en Onderzoek), geeft invulling aan de taakgebieden informatie- en demand management en Functioneel beheer. De Functioneel Beheerder wordt gepositioneerd bij het team functioneel beheer Generieke ICT onderdeel en wordt ingezet op de applicatie E-Suite. Het team functioneel beheer Generieke ICT werkt voor E-Suite nauw samen met het programma DWARSS.

Het programma DWARSS staat voor digitaal werken aan Rotterdamse samenwerking en service.

DWARSS een volgende stap in een professionele en moderne dienstverlening. Een noodzakelijke stap om betrouwbare, voorspelbare en Rotterdammergerichte dienstverlening te blijven bieden. DWARSS gaat om digitaal én integraal samenwerken binnen het concern. Met zaakgewijs werken verbeteren we de dienstverlening voor de Rotterdammer én maken we het onszelf gemakkelijker. Om het zaakgewijs werken mogelijk te maken, is het concern Rotterdam gestart met de implementatie van het concern zaaksysteem, de E-Suite van de vereniging DIMPACT.

Een Functioneel Beheerder is nodig voor het verrichten van functioneel beheerwerkzaamheden ten behoeve van de implementatie en het beheer van de E-Suite.

Taken en verantwoordelijkheden

Je bent in algemene zin verantwoordelijk voor het functioneren en het (doen) onderhouden van de functionele specificaties van de E-Suite. Je biedt ondersteuning aan het programma en de beheerorganisatie met als doel een correct en doelmatig gebruik van de E-Suite.

Je verhelpt incidenten, lost deze op of zet deze door. Ook bied je ondersteuning door afhandelprocessen te herinrichten ten behoeve van de beheerorganisatie.

De behoefte van het programma en de beheerorganisatie vertaal je naar functionele oplossingen binnen de systemen en je geeft (on)gevraagd advies.

Gevraagde kennis en ervaring

 •  Opleidingsniveau: MBO (HBO is een pre);
 • Werk- en denkniveau : HBO;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met zaakgewijs werken en zaaksystemen;
 • Gecertificeerd door Atos als editor-specialist van de e-Suite;
 • Ervaring met het reviewen van proces ontwerpen en functionele documentatie;
 • Je hebt kennis van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en bent in staat relevante kennis bij experts te halen;
 • Kennis van ITIL;
 • Kennis van BISL;
 • Kennis van ASL is een pre;
 • Kennis van Scrum/ Agile is een pre;

Competenties

 •  Je kan op het juiste niveau zowel mondeling als schriftelijk communiceren en adviseren met de diverse omgevingen, waarvan business (proceseigenaar en gebruikers), I-adviseurs, functioneel en technisch (applicatie) beheer de belangrijkste zijn;
 • Is in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (‘helicopterview);
 • Gevoel heeft voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan;
 • Overtuigingskracht;
 • Pragmatisch;
 • Resultaatgericht;
 • Vanzelfsprekend kun je zowel zelfstandig als in teamverband functioneren.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is zo snel mogelijk, naar verwachting begin augustus, voor minimaal 24 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende 2 maanden beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen: (KO)
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking: (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau, of hoger. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een HBO  werk- en denkniveau. (KO)
 • De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk E-Suite editor (Gecertificeerd) (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met werken met zaaksystemen, met de implementatie van de Atos e-suite bij een Dimpact gemeente, met het reviewen van proces ontwerpen en functionele documentatie. (KO)
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis:
  • E-Suite (KO)
  • BISL, ITIL (KO)
  • Smartdocuments
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Helicopterview
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
  • Teamspeler
  • Gevoel heeft voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan
  • Op het juiste niveau zowel mondeling als schriftelijk communiceren en adviseren met de diverse omgevingen
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: 1 september 2018
Aantal uur: 24-32 uur p/w
Duur opdracht: t/m 31-12-18
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2x 6 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 17-7-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha
2018-07-13T10:23:25+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/