Managementassistent

Becoss
Gepubliceerd
6 december 2018
Locatie
Rotterdam, Nederland
Type baan
Opleiding
MBO
Ervaring
5 tot 10 jaar
Project ID
BCNM109885

Omschrijving

Ben jij een echt organisatietalent, dat zich niet snel uit het veld laat slaan en graag de handen uit de mouwen steekt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Werken voor Gemeente Rotterdam!

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

Maatschappelijke Ontwikkeling

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

Projecten Programma’s MO

De afdeling Projecten Programma’s Maatschappelijke Ontwikkeling (PPMO) zet zich cluster breed in voor integrale maatschappelijke opgaven. Wij zijn een inspirerend, innoverend, en energiek team dat staat voor kwaliteit en resultaat. Gebruikmakend van onze kennis en onze netwerken bieden we versterking, inzicht en een extra impuls aan de organisatie en aan de stad.

Jouw functie 

 • Je bent een administratieve duizendpoot voor het programma Doorontwikkeling Informatiemanagement (DIM). Waarin we zorgen voor snelle, simpele en doeltreffende ICT-ondersteuning van de samenwerkings- en dienstverleningsambities van zorg, welzijn en jeugd- en schuldhulp. Voor de Vraagwijzer/Wijkteams, Stedelijke Zorg en Jongerenloket.
 • Je ondersteunt de programmamanager en projectleiders en je bent een pragmatisch organisatiewonder voor het verzorgen van vergaderingen en bijeenkomsten van A tot Z.
 • Je bent helemaal thuis in de financiële huishouding in Oracle.
 • Je gebruikt jouw talent voor het zorgen voor een goede, strakke planning van overleggen en de bijbehorende vergaderstukken en zorgt voor een goede logistiek.
 • Je bent een proactieve collega, wat bijvoorbeeld naar voren komt bij het bewaken van afspraken en acties die voortvloeien uit vergaderingen. Waar nodig maak jij je collega’s nogmaals attent op de afspraken wanneer de deadline in zicht komt.
 • Je hebt er plezier in om het team volledig te ont-zorgen.
 • Jij bent de stabiele factor waar een ieder binnen het programma op kan bouwen en blind op durft te varen.

Jouw profiel

 • Je hebt een MBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie als management assistent.
 • Het MS-office pakket en andere ondersteunende systemen, zoals Oracle kennen voor jou geen geheimen.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Flexibel
 • Proactief
 • Representatief
 • Communicatieve vaardigheden in woord en schrijft
 • Stressbestendig
 • Kunnen schakelen tussen verschillende activiteiten

Gunningscriteria

 • De kandidaat is met ingang van medio februari 2019 voor minimaal 24-28 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op mbo niveau, of hoger. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als Management assistent. (KO)
 • Geef aan als de kandidaat ervaring heeft binnen het sociaal domein.
 • De kandidaat beschikt over de volgende systeem kennis: (KO)
  • MS Office pakket
  • Oracle (financiële huishouding)
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Flexibel
  • Proactief
  • Representatief
  • Stressbestendig
  • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
  • Kunnen schakelen tussen verschillende activiteiten
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: Naar verwachting medio februari
Aantal uur: 24 - 28 uur p/w
Duur opdracht: t/m 1-5-2019
Verlengingsopties: 1 x 3 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 14-12-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha
2018-12-06T16:12:13+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/