Projectleider / I-Adviseur Omgevingswet

Becoss
Gepubliceerd
6 december 2018
Locatie
Westland, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
10 tot 15 jaar
Project ID
BCFT2392

Omschrijving

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Programma Implementatie Omgevingswet
De gemeente Westland staat voor de uitdaging om de nieuwe Omgevingswet in te voeren. Hiervoor is een programma opgezet waarin een multidisciplinair team is samengesteld onder leiding van de Programmamanager Implementatie Omgevingswet. Het Programma Implementatie Omgevingswet zorgt gemeente breed voor een goede voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet. Dit betreft nieuwe beleidsinstrumenten, anders werken en het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

In opdracht van het programma en in nauwe samenwerking met de clusters Beleid, Ruimte, Dienstverlening en Bedrijfsvoering is een impactanalyse opgesteld voor het aansluiten van de gemeente Westland op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit heeft geleid tot een projectopdracht waar de gemeente Westland mee verder kan. Als projectleider ga je aan de slag met het uitvoeren van deze projectopdracht en ben je onderdeel van het programmateam implementatie omgevingswet.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

De afdeling ICT valt binnen het Cluster Bedrijfsvoering. De context waarin de opdracht plaatsvindt is het Programma Implementatie Omgevingswet en de afdeling ICT. Er vindt daarom een duale aansturing plaats vanuit zowel het programma als de afdeling ICT.

Opdracht

 • Uitvoeren werkzaamheden op strategisch en tactisch niveau en het aansturen van werkzaamheden op het operationele niveau om met de ICT tijdig gereed te zijn voor de omgevingswet.
 • Dit geldt voor de uit de impactanalyse volgende ‘need to haves’ (wettelijke verplichtingen en dat wat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en dienstverlening) en nader vast te stellen nice to haves (zoals 3D weergave en online tooling).
 • Het betreft de ICT werkzaamheden voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet op het werkveld van processen, systemen, architectuur en informatie.

Voornaamste taken: Wat ga jij doen?

 • Het oppakken van de werkzaamheden (strategisch, tactisch en operationeel) ter voorbereiding op de Omgevingswet. Deze werkzaamheden komen voort het de impactanalyse en het projectvoorstel.
 • Dit is een project van strategische aard. Enerzijds op de breedte van het proces- en informatievakgebied en anderzijds op de volle breedte van de gemeentelijke organisatie.
 • Bestuurlijk wordt een grote impact op de operationele inrichting van de organisatie verwacht en de vorderingen en het resultaat zullen daarom politiek worden gevolgd.
 • De werkzaamheden geven vorm aan strategie en keuzes die de gemeente Westland de komende jaren zal moeten maken voor de voorbereiding op het DSO en daarmee de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven.
 • Je werkt samen met ICT-collega’s van de afdeling I&A en bent tevens onderdeel van het programmateam Programma Implementatie Omgevingswet. Daarmee heb je een lijn en een programma opdrachtgever.
 • Je werkt conform de methodiek en standaarden van de gemeente Westland.
 • Onderdelen van jouw werkzaamheden zijn onder andere: het maken van een projectplan/PvA, integrale planning en voortgangsrapportages. Vanzelfsprekend ligt het zwaartepunt inhoudelijk op de realisatie van de wettelijke aansluiting op het DSO en het doen realiseren van software aanpassingen (must do). Verder het doen realiseren van werkzaamheden van het zaaksysteem, Inrichten gegevensmanagement, ondersteunen serviceformules, toepasbare regels en 3 D (need to do). We verwachten dat je landelijke ontwikkelingen en toepassingen van Big data, blockchain en common ground volgt (nice to have) en ons daarin desgewenst kunt adviseren.

Functieprofiel

 • Brede kennis van de gemeentelijke informatievoorziening;
 • Kennis van de omgevingswet, het fysieke domein;
 • Kennis van het digitaal stelsel omgevingswet, functionaliteiten en eisen in lijn met Gemma 2 domeinarchitectuur voor het Ruimtelijk domein;
 • Kennis van de landelijke ontwikkelingen en voortgang van het digitaal stelsel en softwareontwikkelingen in de markt van het ruimtelijk domein (inclusief basisregistraties en voorzieningen);
 • Kennis van het ontsluiten van informatie op een digitale kaart. Overzicht hebben van beschikbare tools hieromtrent;
 • Kennis van Squit, Centric-suites en Corsa, de tools die vergunningverlening in Westland ondersteunt;
 • Kennis van de relevantie ontwikkelingen rondom de standaarden voor de Omgevingswet;
 • Kennis van de relevantie instrumenten van de Omgevingswet en de specifieke impact van deze instrumenten op de informatievoorziening bij gemeenten;
 • Inzicht in de impact van de Omgevingswet op bedrijfsprocessen en informatievoorziening bij gemeenten en in de ketens waarin gemeenten opereren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief;
2. Minimaal een gevolgde HBO opleiding;
3. Beschikbaarheid vanaf uiterlijk 1 januari 2019;
4. Aantoonbare werkervaring als met IPMA/PMP-PRINCE2/SCRUM;

Gunningscriteria
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider ICT, waarvan minimaal 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie;
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het strategisch adviseren van management, directie en bestuur;
7. Aantoonbare werkervaring binnen de regio Haaglanden;
8. Minimaal een afgeronde opleiding op HBO Bachelor niveau;
9. Aantoonbare ervaring met impactanalyses van de Omgevingswet/ nieuwe regelgeving binnen het ruimtelijk domein op processen, systemen, organisatie en informatie;
10. Aantoonbare kennis van Squit;
11. Aantoonbare kennis van Suite / GWS4ALL;
12. Aantoonbare kennis van Corsa;
13. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Proactief en communicatief;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
 • Zelfstarter;
 • Goede beheersing Nederlandse taal;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhouding;
 • Goede organisatie sensitiviteit.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 12 maanden
Optie tot verlenging: 3 maal 12 maand(en)
Uren per week: 32
Aanvang: Z.s.m.

U kunt reageren tot 14-12-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

Operationeel functioneel beheerder MES   Haarlem, Nederland nieuw
13 december 2018
Consulent A Wmo   Huizen, Nederland nieuw
13 december 2018
Administratief medewerker   Nijkerk, Nederland nieuw
13 december 2018
Teammanager Samenleving   Hilversum, Nederland nieuw
13 december 2018
Senior Jurist Grondzaken   Leidschendam - Voorburg, Nederland nieuw
13 december 2018
2018-12-06T14:03:11+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/