Senior Jurist Wabo vergunningen

Becoss
Gepubliceerd
12 oktober 2018
Locatie
Zoetermeer, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
WO
Ervaring
5 tot 10 jaar
Project ID
BCFT2226

Omschrijving

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.
Een van de ontwikkelingen in de stad is het verbouwen en verkleinen van het stadhuis, in combinatie met Het Nieuwe Werken voor de ambtelijke organisatie.

Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’.

De afdeling VVH bestaat uit diverse disciplines, namelijk; team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Juristen en Wabo adviseurs en Veiligheid.

Opdracht
In verband met de toename van werk, het aanscherpen van de processen en het invoeren van nieuwe werkwijzen, wordt gezocht naar een jurist die inzetbaar is op het domein van Wabo-vergunningverlening.

Taken

 • Fungeren als juridische vraagbaak binnen VVH op het gebied van vergunningverlening;
 • Het toetsen van Wabo-aanvragen van wet- en regelgeving (Wabo, Bor, Wro, het bestemmingsplan en gemeentelijk beleid);
 • Het opstellen van de ontwerpbeschikking bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo;
 • Adviseren en opstellen van juridische correspondentie, contracten, beschikkingen notities, voorstellen met betrekking tot complexe en/of zeer complexe juridische en bestuurlijk gevoelige aangelegenheden;
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken toetsen van wet- en regelgeving ter bepaling of er sprake is van een overtreding (denk aan het toetsen van het bestemmingsplan om te bepalen of er sprake is van het zonder dan wel in afwijking van een omgevingsvergunning te handelen);
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken gesprekspartner zijn in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken zelfstandige vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • Input leveren op door VVH en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen op het gebied van uitvoerbaarheid en/of handhaafbaarheid in het kader van vergunningverlening;
 • Bewaken afstemming tussen gemeentelijke regelingen en verordeningen;
 • Uitvoeren collegiale (lees)toets;
 • Intern een bijdrage leveren aan kennisoverdracht;
 • Coaching c.q. begeleiding van medewerkers in tijden van verandering.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;

Gunningscriteria 
2. Een afgeronde opleiding Nederlands Recht op minimaal WO bachelor niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als senior jurist WABO binnen de gemeentelijke overheid;
4. Aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers in tijden van veranderingen.

Competenties

 • Omgevingsbewust;
 • Creatief (denken in mogelijkheden) en oplossingsgericht;
 • Goed organiserend vermogen;
 • Daadkrachtig;
 • Flexibel;
 • Onder druk kunnen presteren.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Uren per week: 32 - 36
Aanvang: 01-11-2018

U kunt reageren tot 19-10-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha
2018-10-12T08:48:42+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/