Senior vergunningverlener bouw

Becoss
Gepubliceerd
13 juni 2018
Categorie
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
5 tot 10 jaar
Project ID
BCFWB111387

Omschrijving

Als vergunningverlener houd je je bezig met vergunningverlenende taken binnen het vakgebied voortkomend uit de WABO. Tevens informeer je belanghebbenden over toepassing van wet- en regelgeving, verheldert de vraagstelling en verwijst gericht naar mogelijkheden. Je verzamelt en toetst gegevens en omstandigheden, neemt besluiten binnen de geldende regelgeving en communiceert dit helder naar zowel intern als extern belanghebbenden. Je handelt brieven, klachten en andere administratieve werkzaamheden af en draagt bij aan de afhandeling van bezwaarschriften. Je volgt ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van het vakgebied WABO en de Omgevingswet die relevant zijn voor de actualiteit van het gemeentelijke beleid en adviseert het management hierover.

Gunningscriteria

 • Een voltooide opleiding Bouw- en Woningtoezicht 2. Dit moet blijken uit de CV.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als vergunningverlener.
 • De kandidaat past binnen het team (wordt tijdens evt. intakegesprek beoordeeld).
 • Om bij de Gemeente Oosterhout te komen werken, stellen wij een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Deze kunt u eenmalig declareren. U levert een VOG aan via uw bureau.
 • Mate waarin kandidaat aan de volgende competenties voldoet (wordt tijdens evt. intakegesprek beoordeeld):
  • Pro-actief
  • Resultaatgericht
  • Communicatief vaardig
  • Zelfstandig
  • Analytisch
  • Netwerker
  • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • In verband met de Wet beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er.

CV-eisen

Het door u aangeboden CV dient de volgende gegevens te bevatten;
naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden, referenties en vermelding van eerder, bij een van de aangesloten organisaties, genoten werkervaring.

Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.

Startdatum 27-8-2018
Einddatum 1-9-2019
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 36

U kunt reageren tot 21-6-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

21 juni 2018
21 juni 2018
Datawarehouse ontwikkelaar NPS   Rotterdam, Nederland nieuw
21 juni 2018
21 juni 2018
Database- middleware specialist   Rotterdam, Nederland nieuw
21 juni 2018
2018-06-13T09:54:06+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/