Toezichthouder C

Becoss
Gepubliceerd
23 oktober 2018
Locatie
Zwolle, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
MBO
Ervaring
2 tot 5 jaar
Project ID
BCSD121716

Omschrijving

Toezichthouder C

De Omgevingsdienst IJsselland zoekt meerdere toezichthouders C met affiniteit met het vakgebied industrieel milieutoezicht voor het team Toezicht en Handhaving voor 36 uur per week.

De Omgevingsdienst IJsselland (verder OD IJsselland) wordt gevormd door elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Vanaf 1 januari 2018 is de OD IJsselland operationeel. Bij de OD IJsselland, die is gevestigd in het stadskantoor van Zwolle, zijn ongeveer 120 medewerkers werkzaam .

Het werkgebied van de OD IJsselland omvat het grondgebied van de hierboven genoemde gemeenten.

De OD IJsselland is een platte organisatie bestaande uit de teams Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Advies en een Stafbureau onder leiding van een directeur en drie teammanagers. Binnen de nieuwe organisatie worden kennis, kwaliteit en capaciteit gebundeld. Dit moet leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, die een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van haar taken. De komende jaren staan vooral in het teken van samen pionieren, bouwen en ontwikkelen.

De OD IJsselland staat voor het waarborgen van de leefomgeving en het versterken van bedrijven.

En heeft als haar kernwaarden: Kwaliteit, nabijheid en efficiency

Vanuit die gedachte hanteert zij plaats- en tijdonafhankelijk werken, dichtbij haar partners als uitgangspunt.

Wat ga je doen?  

 • Je controleert de naleving van milieuwetgeving bij inrichtingen voor inhoudelijk en bestuurlijk niet complexe aanvragen in met name Klasse I, type A en B. Na deze controles stel je rapporten, besluiten en adviezen op.
 • Je ondersteunt bij de klachtbehandeling en -registratie.
 • Je behandelt overlastmeldingen en adviseert daarover. Na deze controles stel je rapporten, besluiten en adviezen op.
 • Je adviseert het bevoegd gezag over handhavingsaspecten en zorgt voor integrale afstemming met onze juridisch medwerkers daarbij vanuit het eigen vakgebied.
 • Je levert desgevraagd een bijdrage bij aan ketentoezicht.
 • Je start het oplossingstraject bij klachten in afstemming met de klachtencoördinator.
 • Je beoordeelt mogelijke oplossingen en maatregelen, je onderneemt binnen kaders vervolgacties en je bent verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie.

Wat breng jij mee?

Van alle medewerkers binnen de OD IJsselland wordt verwacht dat ze de gemaakte afspraken nakomen, klantgericht werken, professioneel handelen en hoge eisen stellen aan de kwaliteit van producten en diensten.

Als toezichthouder C beschik je tenminste over een MBO+ opleiding met affiniteit op het vakgebied milieu.

 • Bij voorkeur heb je ervaring met toezichthouden in het milieutaakveld.
 • Je bent een enthousiaste en energieke teamspeler.
 • Je kunt knelpunten snel doorgronden en goed adviseren over de gewenste oplossingsrichtingen.
 • Met tegenstrijdige belangen en met bestuurlijke en politiek gevoelige zaken kun je goed omgaan.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent accuraat, besluitvaardig en samenwerkingsgericht.
 • Je bent, indien nodig bereid BOA te worden.
 • Tenslotte ben je in het bezit van rijbewijs B.

Gunningscriteria

 • Minimaal een afgeronde MBO opleiding.
 • Aanvullende cursussen op mileu-gebied.
 • Relevante werkervaring.
 • In het bezit van rijbewijs B (dit wordt concreet benoemd in het cv).
 • Het cv is voorzien van referenties (naam, functie en contactgegevens referent).
 • De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een gesprek met de opdrachtgever.
  • enthousiaste en energiek teamspeler
  • goed in staat knelpunten snel te doorgronden
  • goed adviseren over de gewenste oplossingsrichtingen
  • om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen
  • bestuurlijke en politieke sensitiviteit
  • goede communicatieve vaardigheden
  • accuraat
  • besluitvaardig
  • samenwerkingsgericht

CV-eisen

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

De Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Inhuurdesk zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen.

Referentie: 
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Startdatum 2-1-2019
Einddatum 3-1-2020
Optie tot verlenging Ja
Aantal uur per week 36

U kunt reageren tot 20-11-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

Accountmanager externe betrekkingen Utrecht   Utrecht, Nederland nieuw
15 november 2018
Medewerker Backoffice WMO/Jeugdwet   Houten, Nederland nieuw
15 november 2018
Senior Mobile Developer met Azure accent   Amersfoort, Nederland nieuw
15 november 2018
Strategisch Regisseur Wonen   Westland, Nederland nieuw
15 november 2018
Regisseur op het gebied van de WABO   Roosendaal, Nederland nieuw
15 november 2018
2018-10-23T10:00:48+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/