Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bestaan nog, maar worden langzamerhand kleiner doordat vrouwen steeds beter zijn opgeleid. Onder jonge vrouwen is de situatie zelfs omgekeerd: zij verdienen nu meer dan hun mannelijke collega’s.Jinge vrouwen verdienen nu meer dan mannen

Het verschil in beloning, ligt aan kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau, deeltijdwerk en werkervaring. Dat blijkt uit het CBS onderzoek ‘Gelijk loon voor gelijk werk?’, dat beloningsverschillen in 2014 onderzocht op twintig relevante kenmerken.

Onverklaarbaar verschil van 7 procent
De beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen oplopen tot wel 20 procent. Als de twintig achtergrondkenmerken in acht worden genomen, verdienden vrouwen bij de overheid in 2008 nog 7 procent minder dan mannen. In 2014 was dit gedaald tot 5 procent. In het bedrijfsleven daalde het verschil in deze periode van 9 naar 7 procent. Of deze restpercentages toch nog komen door discriminatie, kon het CBS niet vaststellen.

Zonder rekening te houden met de verschillende achtergrondkenmerken laten de cijfers een zelfde trend zien, al zijn de loonverschillen groter. In 2008 verdienden vrouwen bij de overheid nog 16 procent minder dan mannen, in 2014 was dit 10 procent. In het bedrijfsleven is het verschil in deze periode gedaald van 22 naar 20 procent.

Jonge vrouwen verdienen meer
Ze doen het beter op school en vervolgopleidingen, waardoor jonge vrouwen nu gemiddeld meer verdienen dan hun mannelijke collega’s in dezelfde leeftijd. Bij oudere werknemers is het andersom.

Maar als vrouwen ouder worden, verdwijnt hun voorsprong. In 2014 verdienden vrouwen bij de overheid vanaf 36 jaar minder dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. In het bedrijfsleven lag het omslagpunt bij 30 jaar. Het CBS ziet dat vrouwen dan meer in deeltijd gaan werken, waarschijnlijk omdat zij dan kinderen krijgen en daar meer aan willen geven.

Inhaalslag vrouwen bij de overheid
Over alle leeftijden heen lijken vrouwen bij de overheid bezig te zijn met een inhaalslag. In 2008 verdiende een 50-jarige vrouw daar gemiddeld nog 20 procent minder dan een mannelijke collega van vijftig jaar. In 2014 was dit loonverschil gedaald tot 13 procent. Een dergelijke inhaalslag geldt in mindere mate ook voor vrouwen in het bedrijfsleven. Daar daalde het verschil in deze periode van 30 naar 27 procent.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/