Jonge flexwerkers voelen zich minder een externe en meer een vaste werknemer bij hun werkgever dan vorig jaar. De babyboomers en generatie X voelen zich juist meer een vreemde eend in de bijt.

Jonge zzp’er voelt zich meer vaste werknemer

Dit blijkt uit onderzoek van uitzendorganisatie FastFlex over zelfstandig ondernemen onder ruim 700 respondenten vanuit de vier verschillende generaties.

Jonge zelfstandige professionals voelen zich minder een ‘externe’ dan vorig jaar. Afgelopen jaar was dit voor generatie Y nog bij 77 procent het geval en voor generatie Z bij 69 procent. Die percentages liggen nu respectievelijk op 61 en 52 procent. Opvallend is dat onder de Babyboomers en generatie X juist een kleine stijging te zien is van het gevoel geen vaste werknemers, een ‘externe’, te zijn, namelijk van 62 naar 64 procent.

Lees ook: 12 tips om millennials te werven

Vaste werknemer krijgt toegangspasje

“Binnen organisaties wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen vaste medewerkers en externen, door bijvoorbeeld de externen geen toegang te geven tot het parkeerdek en hen extra te stimuleren met het openbaar vervoer te gaan. Andere voorbeelden zijn het wel of niet uitgeven van sleutels en toegangspasjes of het toestaan van aanwezigheid bij bepaalde bijeenkomsten of vergaderingen”, zo verklaren de onderzoekers.

Ruim de helft van de oudere twee generaties zelfstandigen geeft echter aan zich voldoende gefaciliteerd te voelen door de werkgever (55 procent). Een forse stijging, tegenover 42 procent vorig jaar. Het is volgens de onderzoekers opmerkelijk dat bij generaties Y en Z maar een relatief klein deel aangeeft dit gevoel te hebben, namelijk 37 en 27 procent.

“De resultaten laten zien dat jongere generaties zich minder een ‘externe’ voelen, maar dat toch maar een klein deel zich voldoende gefaciliteerd voelt door de werkgever”, zegt
Niels Huismans, business-developmentmanager bij FastFlex.

Jongere gewend aan flexibele arbeidsvorm

“Het tegenovergestelde is juist het geval bij de oudere generaties. Dit verschil is moeilijk te duiden. De jongere generaties zijn wellicht meer gewend aan de flexibele arbeidsvorm, omdat zij nooit anders gedaan hebben. Bij oudere generaties is er vaak een shift te zien van vast werk naar een positie als externe. Ook vervullen zij andere rollen. Zo zetten babyboomers vaak hun expertise in binnen een expertrol, terwijl jongere generaties vaker voor bijvoorbeeld een implementatie van een nieuwe techniek worden aangetrokken.”

Ook een externe is een medewerker

Bij de faciliteiten die organisaties aan externen bieden zet Huismans wel enkele vraagtekens. “De vraag is of de huidige manier van faciliteren de meest geschikte is. Maken organisaties onderscheid op de juiste vlakken? Extern en intern moet zeker niet 100 procent gelijk behandeld worden. Er wordt ten slotte niet voor niets iemand van buitenaf met een frisse blik gevraagd. Maar organisaties moeten niet uit het oog verliezen dat het wel een medewerker blijft.”

 

Bron: PW