Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met het voorstel om kleine pensioenpotjes samen te voegen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bereikte hierover eerder overeenstemming met werkgevers, werknemers, pensioenfondsen en verzekeraars. Kabinet akkoord met samenvoegen pensioenen

Mensen die regelmatig van baan verwisselen bouwen een oudedagvoorziening op bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars. Deze werknemers worden steeds vaker geconfronteerd met afkoop van die kleine pensioenen. Het gaat vooral om mensen met parttimebanen of in de horeca, schoonmaak en uitzendbranche.

Afkopen is voor de pensioenuitvoerders vanwege de hoge administratiekosten goedkoper. Maar de werknemer heeft na zijn pensionering minder geld te besteden. Dat vindt Klijnsma geen goede ontwikkeling. De nieuwe wet moet vanaf 1 januari 2018 van kracht worden.

 

Bron: https://www.allesoverhr.nl