De Tweede Kamer gaat zich toch buigen over de uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen. Een meerderheid stemde gisteren voor een snellere behandeling. 

GroenLinks verklaarde het onderwerp eerder taboe, maar stemde nu voor een snellere behandeling. CDA, VVD, D66 en SGP bleven tegen. ‘Vaders met een pasgeboren baby moeten nu zo snel mogelijk langer verlof krijgen’, reageert PvdA-kamerlid (en demissionair minister) Asscher. Als minister was hij initiatiefnemer van deze wetswijziging, dus hij is blij met het besluit van de Kamer: ‘Daarmee maken we in ieder geval deze uitbreiding mogelijk. En het kunnen dan ook altijd nog meer dagen worden. Dat willen veel partijen en dat kan nu in de formatie mooi geregeld worden.’

Wetswijziging

In het voorstel wordt het huidige recht op twee dagen betaald kraamverlof voor partners uitgebreid naar drie dagen. Tijdens deze drie dagen ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV. Hiervoor moet de Wet arbeid en zorg worden gewijzigd. Eerder dit jaar werd dit wetsvoorstel controversieel verklaard. Toen waren partijen van mening dat het wetsvoorstel behandeld moet worden door een nieuw kabinet. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, komt de invoeringsdatum van het vaderschapsverlof per 1 januari 2019 in het geding.

Kraamverlof partners

Kraamverlof voor partners is al lang een onderwerp van discussie. In Europese landen variëren de regelingen nogal: van een paar dagen tot enkele maanden. In Nederland voorziet de huidige regeling in twee dagen betaald verlof voor de werknemer. Daarnaast is er een regeling die het recht geeft op drie extra dagen ouderschapsverlof rondom de bevalling. Maar vanwege de economische crisis is er destijds voor gekozen om dit niet per definitie betaald verlof te laten zijn. Of dat verlof al dan niet doorbetaald wordt, hangt af van de werkgever en/of de cao. Zeker voor mensen met lagere inkomens blijkt de loondoorbetaling een doorslaggevende factor zijn.

 

Bron: ANP / https://www.xperthractueel.nl/