In kleine dorpen zijn relatief zowel iets meer werkenden als ondernemers te vinden dan in grote dorpen. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) donderdag in het rapport Dorpsleven tussen stad en land.

Op het platteland is zelfstandig ondernemen traditioneel sterk aanwezig in de agrarische sector en het agrarisch grondgebruik is het grootst in kleine dorpen.

Volgens het SCP is het dan ook niet verrassend dat er in kleine dorpen een “beduidend groter aandeel” ondernemers is dan in grote dorpen en in steden.

Startups

Dit komt vooral door een relatief groot aandeel startups in plattelandsgemeenten. Naar schatting is zelfs de helft op het platteland te vinden. Hieronder zijn relatief veel ondernemingen binnen de zogenoemde cottage industries te vinden.

Dit zijn kleinschalige bedrijven in perifere gebieden, die ondanks hun afgelegen vestigingsplaats ook buiten de regio of zelfs internationaal actief zijn. Zij vinden op het platteland goedkope locaties en vestigen zich bijvoorbeeld in voormalige schoolgebouwen, boerderijen of winkels. Voorbeelden zijn ondernemingen in de creatieve sector of in de financiële dienstverlening.

Bedrijven in de cottage industries zijn vaak in handen van hoogopgeleide zzp’ers, die hun wortels in het dorp hebben. Voorwaarde voor vestiging is wel dat er een goede ICT-infrastructuur is.

Hoewel het aandeel zelfstandigen in kleine afgelegen dorpen relatief groot is, is er sinds 2005 wel een afname te zien. Dit is tegen de algemene trend in, het ondernemerschap neemt toe doordat steeds meer mensen aan de slag gaan als zzp’er. Ondernemers in krimpregio’s lijken zich steeds meer in dorpen bij de stad te concentreren, aldus het SCP.

Werkenden

Er zijn ook meer werkenden en minder werklozen onder de bewoners van kleine dorpen. Volgens het SCP is dit te verklaren doordat ongeveer 20 procent van de bevolking van deze dorpen met een eigen bedrijf zelf werkgelegenheid creëert.

Bovendien maken bewoners van kleine dorpen gebruik van een deel van het werkaanbod van grote dorpen. De inwoners van grote dorpen op hun beurt gaan weer eerder in de stad aan de slag.

Ondanks het relatief grote aandeel werkenden en ondernemers blijven afgelegen dorpen op het gebied van welstand achter, tekent het SCP aan. Naarmate dorpen kleiner en meer afgelegen zijn, is de bevolking gemiddeld lager opgeleid, is er meer werk voor lageropgeleiden en zijn de inkomens lager.