Vooral oudere werknemers willen jaren eerder met pensioen dan het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Gemiddeld genomen willen werkenden stoppen als zij 61 jaar zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Al jaren ligt de gewenste leeftijd van pensionering rond die leeftijd, maar het verschil met de daadwerkelijke pensioengerechtigde leeftijd wordt groter.

De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog van 65 jaar naar 67 jaar in 2021. Dit moet helpen de AOW en het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Als later de levensverwachting mogelijk verder oploopt, dan kan de AOW-leeftijd nog verder worden verhoogd.

“Wel is het de vraag hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor een verdere verhoging”, schrijft het SCP.
Zo is de arbeidsdeelname van mensen op hogere leeftijd “nog relatief gering”. Zowel onder mannen als onder vrouwen die de vijftig zijn gepasseerd, daalt het aandeel werkenden sterk.

Positie

De positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt is volgens het SCP eveneens “een aandachtspunt”. Zo wisselen ouderen maar weinig van baan. Van de werknemers van 55 tot en met 64 jaar is nog geen 5 procent in de afgelopen twee jaar bij een andere werkgever gaan werken. Onder 16- tot en met 24-jarigen is dat percentage vele malen hoger (40 procent). Bovendien krijgen 55-plussers die van baan of functie wisselen relatief minder vaak een hogere functie.

Ook gezondheid heeft invloed op het langer doorwerken. Dit speelt met name onder laagopgeleide 55-plussers. Zo’n 40 procent van hen zegt een minder dan goede gezondheid te hebben. Onder hoogopgeleiden is dat aandeel 30 procent.

Plicht

Verder voelt een meerderheid zich niet verplicht om in volle gezondheid door te werken tot aan de pensioenleeftijd. Slechts 11 procent voelt de plicht om in gezondheid door te werken tot aan de pensioenleeftijd.

Overigens verwachten wel steeds meer mensen langer door te moeten werken. Een groot deel van de respondenten noemt een leeftijd boven de 66 jaar als verwachte pensioenleeftijd. Maar de gewenste pensioenleeftijd is dus flink lager.

 

bron: http://www.nu.nl