Het aantal openstaande vacatures steeg in het afgelopen jaar met bijna een kwart. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid in het hele land. Kortom, de spanning op de arbeidsmarkt is terug.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS vanochtend heeft gepubliceerd.

In het eerste kwartaal van 2017 waren er in Nederland 2,7 werklozen per vacature. Een jaar eerder waren dat er nog 3,9.
Maar de arbeidsmarkt is nog niet zo krap als vlak voor de crisis. In het eerste kwartaal van 2008 waren er nog 1,4 werklozen per vacature in Nederland.

Openstaande vacatures

Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er 189.000 vacatures open in Nederland, 23% meer dan een jaar eerder. In alle provincies was er sprake van een toename. Noord- en Zuid-Holland kenden met elk 38.000 openstaand vacatures de grootste vraag naar personeel.

Werkloosheid daalt

De stijging van het aantal vacatures gaat in alle provincies gepaard met een daling van de werkloosheid. De werkloosheid daalt sinds begin 2014. In het eerste kwartaal van 2017 was de werkloosheid in Nederland 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 6,8 procent.

Krapte in Zeeland en Utrecht

De arbeidsmarkt in Zeeland is het afgelopen jaar het hardst aangetrokken. Er kwamen in het eerste kwartaal van 2017 40% meer banen bij in die provincie ten opzichte van de eerste drie maanden van 2016. Het aantal werklozen per vacature, wat de krapte op de arbeidsmarkt aangeeft, was in Zeeland met 1,8 het laagste van Nederland. In Utrecht is de arbeidsmarkt even krap.

Noorden ruime arbeidsmarkt

In de drie noordelijke provincies en Flevoland is de arbeidsmarkt het ruimst. Toch hoorden Friesland en Flevoland bij de provincies met de grootste verbetering. In Friesland daalde het aantal werklozen per vacature van 6,3 naar 3,6. In Flevoland ging dat cijfer van 5,8 naar 3,5.
Groningen kent nu de hoogste werkloosheid, Zeeland en Utrecht de laagste.

 

Bronnen: CBS/ANP / https://www.flexmarkt.nl/