Een op de vier bedrijven in de Informatie en Communicatie (ICT) zei aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar minder te kunnen produceren doordat er te weinig personeel is. Voor alle niet-financiële bedrijven samen geldt dat ongeveer een op de tien bedrijven krapte op de arbeidsmarkt ervaart. Dat blijkt uit cijfers uit de COEN-enquête van het CBS.
De ICT is sinds het eerste kwartaal van 2015 de sector met de krapste arbeidsmarkt. Begin 2015 had 1 op de 9 bedrijven personeelstekort, twee jaar later wordt dat tekort door een kwart van de ICT-bedrijven gevoeld.Tot 2015 had de delfstoffenwinning het meeste last van personeelstekorten. Maar sterk gedaalde olieprijzen en het dichtdraaien van de gaskraan hebben er mede toe geleid dat de delfstoffenwinning wat personeelstekort betreft van koploper inmiddels rodelantaarndrager is geworden. Slechts 1 op de 35 bedrijven (van vijf werkzame personen of meer) zei aan begin van het tweede kwartaal last te hebben van een tekort aan personeel.

Per sector loopt de krapte uiteen. In de horeca zegt 11,3 procent te weinig personeel te hebben. In de industrie is dat 9,9 procent, in de bouw 7,6 procent.

Bedrijven met personeelstekort, 5 of meer werkzame personen, 2e kwartaal 2017

personeelstekort ICT-bedrijven

Klein versus groot

Kleinere bedrijven, met maximaal vijftig werkzame personen, hebben iets meer last van krapte dan grotere bedrijven. In de ICT ervaart bijvoorbeeld een op de drie kleine bedrijven krapte, tegen een op de vijf grotere bedrijven van meer dan honderd werkzame personen. Landelijk ligt het gemiddelde voor kleinere bedrijven op 1 op de 9 en voor grotere bedrijven op 1 op de 11.

Spanning niet op niveau 2008

De spanning op de arbeidsmarkt is in dit kwartaal verder toegenomen, maar de huidige spanning op de arbeidsmarkt, is op basis de verhouding van het aantal werklozen op het aantal vacatures nog niet zo hoog als in 2008. Toen, op de piek van de vorige periode van hoogconjunctuur, werd nog bij 1 op de 5 niet-financiële bedrijven de productie gehinderd door een tekort aan arbeidskrachten.

Onlangs meldde het CBS dat in het eerste kwartaal van 2017 het aantal openstaande vacatures het sterkst is gegroeid sinds tien jaar. In Nederland zijn nu 2,6 werklozen per vacature, een jaar eerder waren dat er nog 3,9.

Bedrijven met personeelstekort, 2e kwartaal 2017

personeelstekort ICT-bedrijven

 

Bron: CBS