Jongere werknemers hebben gemiddeld meer werkstress en meer vermoeidheidsklachten dan ouderen. Hoewel dit niet meteen tot verzuim leidt, hebben deze problemen wel grote nadelige effecten, stelt Arbo Unie. ‘Werknemers tot dertig jaar hebben klachten die hun prestaties verminderen en uiteindelijk kunnen leiden tot een overspanning of burn-out. Dit blijkt uit onderzoek van Arbo Unie onder ruim 90.000 medewerkers.Beeld Kwart jonge werkenden ervaart werkstress

Jan van den Hoogen, arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie: “Verontrustend is dat vooral jongere werknemers qua mentale veerkracht (werkstress) al vaak kampen met problemen. Vooral omdat dit juist de generatie is die tot hun 70ste zal moeten doorwerken. Zo voelt 32 procent van de dertigers zich na een nacht slapen niet uitgerust. Maar liefst 10 procent van hen geeft aan zich niet of nauwelijks te kunnen ontspannen. Van de twintigers geeft 18 procent aan het eigenlijk rustiger aan te moeten doen. Bij de dertigers is dat opgelopen naar 26 procent. Een zorgwekkende ontwikkeling, die impact heeft op hun prestaties en betrokkenheid. Als we hier geen oplossingen voor vinden, heeft dit impact op het functioneren van de economie als geheel. Als we nadenken over het duurzaam inzetten van medewerkers, is het bijbrengen van een ‘competentie’ als mentale veerkracht dus hard nodig.”

Kans op overspanning neemt toe

Van den Hoogen waarschuwt voor een toenemende kans op uitputting en overspanning bij jongeren door te weinig zogenoemde ‘hersteltijd’. “Van de dertigers geeft 18 procent aan dat zij de combinatie werk/privé lastig vindt. Er zijn echter ook andere oorzaken. Jonge werknemers hebben vaak grote ambities en behoefte aan afwisseling. Zij vragen veel van zichzelf en lijken onvoldoende manieren te hebben om te ontspannen en te herstellen. Op een gegeven moment zijn er dan geen herstelbuffers meer. Hun mentale veerkracht verzwakt. Je raakt uitgeput en de kans op een overspanning neemt toe.”

Betere begeleiding jongere werknemers nodig

Verminderde mentale veerkracht, meer werkstress, leidt onherroepelijk tot problemen, aldus Van den Hoogen. “Medewerkers worden cynisch, gaan minder samenwerken met collega’s. Ze gaan door hun verminderde veerkracht slechter presteren en vaak stokt ook de eigen ontwikkeling. Arbo Unie roept werkgevers op om de jongere werkgeneraties adequaat te ondersteunen. Zij hebben vooral behoefte aan feedback en hulp bij hun professionele ontwikkeling. Ze moeten zich leren wapenen, hun drijfveren leren kennen en begrijpen waarom ze de dingen doen die ze doen. Geef deze jongere generaties werknemers meer feedback. Niet alleen op hun presteren, juist ook op hun professionele ontwikkeling en de  manier waarop ze flexibel werken kunnen combineren met duurzaam werken.”

Verschillen per sector

Het onderzoek laat duidelijke verschillen per sector zien. Overheid, gezondheidszorg en onderwijs scoren zorgwekkend hoog op de behoefte aan hersteltijd. Waar andere sectoren rond de 15 procent of lager scoren zit in de overheidssector maar liefst 23 procent van de werknemers in de risicozone. In het onderwijs is dit percentage 20 procent. Bij de gezondheidszorg ligt dit percentage zelfs op 32 procent. Ook in de zakelijke dienstverlening, zoals de IT-sector en het onroerend goed (beiden 22 procent) zitten jongere werkgeneraties volgens deze cijfers in het nauw.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/