Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat de termijn dat de fiscus handhavend gaat optreden ten aanzien van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wellicht langer wordt opgeschort. Afbeeldingsresultaat voor wet dba

Op vragen van de vaste commissie voor Financiën over de tweede voortgangsrapportage Wet DBA (tool) heeft Wiebes onder andere aangegeven dat de opgeschorte handhavingstermijn, die nu loopt tot 1 januari 2018, mogelijk verlengd kan gaan worden. Deze verlenging is afhankelijk van het onderzoek naar de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ uit het arbeidsrecht. Is het nodig om de termijn te verlengen, dan belooft de staatssecretaris dat hij dit zeer tijdig zal aangeven.

Vijf aanbevelingen Commissie overgenomen

De Commissie beoordeling modelovereenkomsten DBA heeft tien aanbevelingen gedaan aan de staatssecretaris van Financiën, waarvan hij er  nu vijf heeft overgenomen of gaat overnemen. Dit zijn:

  • verlenging van de implementatietermijn;
  • een bijsluiter bij de algemene overeenkomsten;
  • beleidsbesluit over de wijze waarop de Belastingdienst omgaat met modelovereenkomsten (tool);
  • geven van meer duidelijkheid wanneer het gebruik van een modelovereenkomst niet nodig is;
  • aanbeveling om alleen bij fraude/ duidelijke afwijking tot handhaving over te gaan.

 

Bron: https://www.rendement.nl