Leeftijd wordt door Europese werknemers als grootste belemmering genoemd voor carrièreontwikkelingen. Vriendjespolitiek en het gebrek aan mogelijkheden bij de huidige werkgever zijn de twee opeenvolgende obstakels die de loopbaanontwikkeling belemmeren. Met name werknemers in Nederland (24%) en Zwitserland (21%) zeggen dat leeftijd hun doorgroeimogelijkheden in de weg staat.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘The Workforce View’ van HR-dienstverlener ADP onder 10.000 Europese werknemers, waaronder 1.300 Nederlanders. Beeld Leeftijd belemmert carrière werknemers het meest

Werkgever biedt onvoldoende steun in loopbaanontwikkeling

Bijna een derde van de Europese werknemers ervaart geen of onvoldoende steun van zijn werkgever in hun loopbaanontwikkeling. Nederlandse werknemers zijn na de Spanjaarden het meest tevreden over de ondersteuning die zij vanuit hun werkgever ontvangen.

Bij het stimuleren van werknemers in hun carrièreontwikkeling blijkt met name voor HR een belangrijke rol te zijn weggelegd. Volgens Europese werknemers moet de HR-afdeling hen vooral ondersteunen door opleidingsmogelijkheden aan te bieden (32%) en hen te voorzien van loopbaanadvies (23%). Nederlandse werknemers vinden het belangrijk dat hun betrokkenheid bij de organisatie verbetert.

Generatiekloof duidelijk zichtbaar

Vooral voor ouderen, met name voor 55-plussers, vormt leeftijd een belemmerde factor op de werkvloer. Zij werken straks met vier andere leeftijdsgeneraties samen en dat maakt de niveauverschillen in vaardigheden duidelijk zichtbaar. Ook de snelle groei in nieuwe technologieën vergroot de kloof tussen jong en oud, waarbij de oudere werknemers zich vaak ingehaald voelen door de jongere, meer IT-vaardige generatie.

Voor de oudere Nederlandse werknemer (45 tot 55 jaar) is de gebruikte technologie op de werkvloer ook niet altijd even hulpvaardig. Deze generatie raakt opvallend genoeg vaker dan hun jongere collega’s gefrustreerd door gedateerde technologie. Trage technologie blijkt tevens de grootste frustratie te zijn onder zowel Europese (30%) als Nederlandse werknemers (27%).

Kansrijke mogelijkheden in IT- en telecommunicatiesector

Werknemers in de IT- en telecommunicatiesector zijn het meest positief over hun doorgroeimogelijkheden (81%). Dit in tegenstelling tot werknemers in de detailhandel, horeca en recreatiebranches, die het vaakst te weinig ondersteuning ervaren. Ruim een derde van de werknemers in deze branches (36%) zegt dat zij helemaal geen doorgroeimogelijkheden aangeboden krijgt.

Aanpakken onzekerheid

Bij een klein deel (7%) van de Europeanen ontbreekt de ambitie om vooruitgang te boeken in hun carrière. Dit geldt met name voor werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (13%). Deze niet ambitieuze houding hangt samen met de hoeveelheid stress die medewerkers ervaren op de werkvloer en zorgt ervoor dat zij verdere eisen of extra uren vermijden. Zo ervaart 20% van de Duitsers dagelijks teveel stress. Onzekerheid over de eigen competenties blijkt een issue te zijn bij 16% van de Europese werknemers. Zij denken niet de vaardigheden in huis te hebben om hun werk goed uit te voeren. Met name onder 55-plussers (20%) leeft deze onzekerheid.

Lorraine Blommendaal, HR Directeur bij ADP, pleit voor het aanpakken van deze onzekerheid: “Als medewerkers voelen dat er obstakels ontstaan in hun carrière waar ze weinig invloed op hebben, kan dat zeer ontmoedigend zijn. Met het oog op betrokken en toegewijde medewerkers, moeten werkgevers ervoor zorgen dat alle werknemers gelijke kansen hebben.” Blommendaal adviseert HR afdelingen om werknemers de steun en erkenning te geven die ze verdienen. “Diversiteit in leeftijd en ervaring op de werkplek versterkt een organisatie. Hoe meer de gehele organisatie doordrongen is van de kracht van diversiteit hoe beter je gelijke kansen faciliteert.”

Over Workforce View in Europa 2017

Het ‘Workforce View in Europa 2017‘ rapport onderzoekt hoe Europese werknemers kijken naar de toekomst van werken. Het onderzoek van ADP is in juli 2016 uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoekbureau Opinion Matters. De steekproef bestond uit 9.920 werkende volwassenen in acht gebieden over heel Europa, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/