Wil je het optimale uit alle mensen halen, dan gaan talentontwikkeling en leiderschapsontwikkeling hand in hand. Als je aan de slag gaat met het stimuleren van leiderschapskwaliteiten in je organisatie, dan zijn er twee belangrijke aandachtspunten. Afbeeldingsresultaat voor leiderschap

Laat allereerst iedereen meeprofiteren van de mogelijkheden die je biedt en niet slechts een deel van de medewerkers.

1. Leiderschapsontwikkeling van hoog tot laag

Veel organisaties laten op het gebied van leiderschapsontwikkeling helaas kansen liggen. Activiteiten die leiderschapsontwikkeling stimuleren worden namelijk vaak alleen aan (een deel van) leidinggevenden gegund. Dat is een gemiste kans.
Iedere medewerker, van hoog tot laag, heeft namelijk baat bij leiderschapskwaliteiten. Leiderschap is immers veel meer dan het aansturen van mensen in een ondergeschikte positie. Het gaat zeker ook om persoonlijke aansturing. Hoe kan een medewerker vanuit zijn eigen rol relaties leggen met anderen? Intern en extern samenwerken? Anderen prikkelen tot betere prestaties en zelf ook openstaan voor suggesties over zijn eigen functioneren? Kortom, hoe kan hij zichzelf en collega’s faciliteren om succesvol te zijn en samen het maximale uit elkaars talenten en mogelijkheden te halen?
Het antwoord op deze vragen zit in het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden voor iedereen in je organisatie. Maar ook je ‘echte’ leidinggevenden moeten zich ontwikkelen om hun rol met succes te kunnen blijven vervullen.

Houd daarnaast goed in de gaten hoe het staat met de inhoudelijke kennis van degenen die daadwerkelijk leidinggeven.

2. Stel andere eisen aan leidinggevenden

Wil een leidinggevende mensen aanzetten tot samenwerken en excelleren, dan vraagt dat om participerend leiderschap. Daarbij neemt de manager de verantwoordelijkheid voor het te behalen resultaat en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn.
Maar in toenemende mate wordt van een leidinggevende ook inhoudelijke kennis en inbreng verwacht. Collega’s hebben behoefte om inhoudelijk te sparren en doen daarvoor niet alleen een beroep op elkaar, maar ook op hun manager. Een leidinggevende kan dan niet volstaan met sturing geven aan het proces, maar moet ook voldoende kennis hebben van de inhoud. Zeker als je te maken hebt (of krijgt) met medewerkers uit de zogenaamde generatie Y. Die zijn op zoek naar gelijkwaardige sparringpartners en willen afgerekend worden op hun resultaten. Wil een leidinggevende daar voldoende in slagen dan kan deze dus niet zonder inhoudelijke kennis.

Als HR-afdeling sta je voor de uitdaging om iedereen in je organisatie te stimuleren in het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat leidinggevenden over voldoende inhoudelijke kennis beschikken. Het verdient aanbeveling om daar rekening mee te houden als je aan de slag gaat met je medewerkersbestand en met het aanbieden van ontwikkelingsprogramma’s.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl