Als het gaat om het inzetbaar houden van medewerkers, krijgt de leidinggevende vaak een sleutelpositie toebedeeld. Zo helpt HR leidinggevenden bij hun nieuwe taak.

Hoe kun je leidinggevenden helpen om handen en voeten te geven aan hun nieuwe rol? Onze ervaring is dat het helpt om duurzame inzetbaarheid onderdeel te maken van het dagelijks Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheidfunctioneren en lopende activiteiten. Het is vooral een kwestie van het zoeken naar aansluiting en overlap. Er is overlap en aansluiting op de volgende punten:

1) Vaardigheden

De vaardigheden die helpen om leiding te geven aan inzetbaarheid zijn eigenlijk heel algemeen. Dit betekent dat het niet uitsluitend voor duurzame inzetbaarheid van belang is om deze vaardigheden te hebben. Los van duurzame inzetbaarheid zijn dit vaardigheden die een leidinggevende een ‘goede leidinggevende’ maken.

2) Functioneringsgesprekken

In bijna elk bedrijf is het gebruikelijk om één à twee keer per jaar een gesprek te voeren tussen leidinggevenden en medewerkers. Deze gesprekken verlopen nog lang niet overal optimaal maar zijn wel een ideaal moment om het te hebben over duurzame inzetbaarheid. De gesprekken kun je eenvoudig aanvullen met onderwerpen die betrekking hebben op de toekomst en ontwikkelingen binnen het bedrijf. Ook kun je het naast vakinhoudelijk zaken ook over persoonlijke gezondheid en interesses hebben.

3) Arbo & verzuim

Het letten op gezonde arbeidsomstandigheden en werken aan verbetering is voor bijna alle bedrijven vanzelfsprekend. Goede omstandigheden dragen bij aan het gezond kunnen volhouden van het werk dus aan duurzame inzetbaarheid. Bij analyses en verbetermogelijkheden kan af en toe wel iets meer gekeken worden naar mogelijkheden voor maatwerk en hulpmiddelen voor ouderen. Ook is het handig om als leidinggevende te weten hoe de belastbaarheid van ouderen verandert en hoe je overbelasting en stress kunt herkennen.

4) Lean

Thema’s als Lean, Six Sigma en 5S zijn voor veel leidinggevenden bekende termen waar al langer op gestuurd wordt. Het kan helpen om de principes van deze verbetermechanismes te gebruiken bij het invoeren van duurzame inzetbaarheid. Ook daar gaat het immers om continue verbetering en zoeken van oplossingen voor problemen. We merken dat voor veel leidinggevenden de link naar verbetermethodieken een eye-opener is en hen inspireert om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Bewustwording en training

Hiermee gaat het nog niet allemaal vanzelf goed. Het is belangrijk om leidinggevenden te informeren en trainen in hun rol. Een goede training is gericht op een viertal zaken:

  • Basisvaardigheden
  • Kennis over duurzame Inzetbaarheid
  • Het voeren van een gesprek
  • Kennis over beschikbare middelen en koers van de organisatie

 

Bron: http://www.pwnet.nl/