We doen het goed als het gaat om het laten leren van werkenden. Maar het kan beter, zegt de SER. Nederland moet topprioriteit geven aan het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten van werkenden.

Leren moet topprioriteit zijn

De SER reageert hiermee op het Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Een goede en arbeidsmarktrelevante opleiding is belangrijk, maar niet genoeg. Wendbaar zijn, weerbaar zijn. Dat is van doorslaggevend belang, zowel op de arbeidsmarkt als in de samenleving. Het vermogen om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen gedurende je hele (levens)loopbaan is cruciaal om mee te kunnen doen.”

Topprioriteiten

De OECD noemt drie topprioriteiten voor Nederland:

  1. Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en talenten van iedereen. Vooral kwetsbare groepen met lage skills niveaus hebben volgens de OECD aandacht nodig. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld circa 2 miljoen mensen die niet de basisvaardigheden hebben om te lezen, te rekenen en gebruik te maken van computers, sociale media en dergelijke.
  2. Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten op de werkplek, onder andere door werkplekken zo in te richten dat werkenden zich verder kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door taken te rouleren of teams meer verantwoordelijkheden te geven. Dit is niet alleen nodig om de productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven te versterken, maar ook om plezier in het werk en duurzame inzetbaarheid te vergroten.
  3. Bevorder een sterke leercultuur in Nederland. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om te slagen in de loopbaan. Dat besef is nog niet overal stevig genoeg doorgedrongen, bij individuen niet, bij arbeidsorganisaties niet en bij opleidingsinstellingen niet. Hier valt nog veel te winnen.

Collectieve actie

Daarom is collectieve actie volgens de OESO misschien wel de grootste uitdaging voor Nederland. Voor een betere ontwikkeling en benutting van vaardigheden moeten overheden, individuen, sociale partners, aanbieders van onderwijs en andere betrokken partijen samen verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk in actie komen. Een nationaal akkoord kan de basis vormen voor de uitwerking van een strategie voor Nederland, aldus de OESO.

Dijken en kanalen

Andreas Schleicher, directeur Education & Skills bij OESO: “In het verleden was de inspanning nodig van de gehele maatschappij om de dijken en kanalen te bouwen die Nederland beschermden tegen overstromingen en die het mogelijk maakten om nieuw land te winnen om te bewonen en te bebouwen. Nu moeten de Nederlanders opnieuw al hun talenten aanspreken om tot collectieve actie te komen. Ditmaal om de basisvaardigheden van de natie op te bouwen. Dat zal de fundering zijn waarop het land haar toekomst veilig stelt voor toekomstige generaties.”

Actieagenda

De SER onderschrijft dat en wil samen met publieke en private partijen een actieagenda op te stellen. De actieagenda dient als input voor het komende kabinet om samen met stakeholders tot afspraken te komen. De actieagenda richt zich op gemeenschappelijke ambities en een uitwerking daarvan in concrete actielijnen.

 

Bron: http://www.pwnet.nl