Een duurzame loopbaan is belangrijk voor werknemers en de organisatie. Daarin moet je willen investeren. Maar dring niet aan op een leven lang leren. Beter is het om het te hebben over ontwikkelen.

Leven lang ontwikkelen voor duurzame loopbanen

Dat zegt professor Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement aan de Open Universiteit in een interview met Glenn van den Burg. “Wat heel belangrijk is, is om je altijd af te vragen: ‘Vind ik het leuk wat ik doe? En past het bij me? Weet ik wat mijn eigen sterke punten zijn?’ Hoe meer je je eigen sterke punten kunt gebruiken, hoe leuker het is en hoe langer je het werk volhoudt.”

Leven lang ontwikkelen

Het ontwikkelen van vaardigheden en sterke punten is belangrijk, maar dat hoeft van Semeijn niet de vorm van leven lang leren te krijgen. “We noemen het liever een leven lang ontwikkelen. Ontwikkelen is een beetje breder dan leren. Leren heeft soms een beetje schoolse connotatie. Ontwikkelen kan er ook voor zorgen dat je een traject aangaat met een coach of een loopbaanadviseur. Of dat je inderdaad echt een stukje bijscholing of nascholing doet. Of je kunt ervoor zorgen dat de competenties die je hebt wat zichtbaarder worden. Het is dus heel breed.”

Leidinggevende speelt belangrijke rol

De organisatie en met name de leidinggevenden spelen daarbij volgens Semeijn een heel belangrijke rol. “De leidinggevende heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken en straalt uit wat de cultuur van de organisatie is. Kan er tijd voor ontwikkelen worden vrijgemaakt en zo ja, op welke manier? Maar het gaat wel eens lastig. Ook leidinggevenden hebben het druk en dan is ontwikkelen misschien niet het eerste dat aan de orde komt. Maar je kunt het wel inbouwen in je regelmatige contact met mensen. Ontwikkelen is een motor waar de zaak op draait. Dat kan de organisatie als geheel ook uitstralen. ”

Ontwikkelen: een kwestie van willen

Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn om de organisatie mee te krijgen, betoogt Semeijn. Het is vooral een kwestie van willen. “Je kunt daar wel praktische dingen voor bedenken. Zet het op de agenda van de gesprekken die je toch plant met mensen. Je kunt ook vanuit HR of de loopbaanportal uitstralen dat je hier iets mee wil. Want dat is wel het eerste vereiste van ontwikkelen. Je moet er echt iets mee willen. Niet denken: oh ja, daar moeten we ook nog iets mee. Je moet dus afwegen hoe belangrijk je het vindt voor de organisatie. Het is moeilijk om een duidelijk rendement aan te geven. Maar je moet je altijd afvragen wat er gebeurt als je er niets mee doet. Dan staan we stil, of mensen gaan minder florissant aan de slag. Er zijn genoeg redenen om het wel te willen.”

 

Bron: http://www.pwnet.nl