De loonafspraken in het cao-overleg liepen in de eerste drie maanden van 2017 met een gemiddelde van 1,59 procent iets op vergeleken met 2016.

In januari (1,69 procent) en maart (1,63 procent) waren de maandgemiddelden iets hoger, in februari daarentegen juist iets lager (1,47 procent) dan de 1,5 procent van vorig jaar.
Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen.

Verstandige ontwikkeling
Ondanks de lichte stijging noemt AWVN de loonontwikkeling nog steeds ‘verstandig’. Cao-onderhandelaars laten zich in de meeste gevallen leiden door de draagkracht van de sector of het bedrijf waarvoor zij onderhandelen en door het principe dat het geld eerst verdiend moet worden voordat het kan worden uitgegeven. In 2017 zijn tot dusver loonafspraken gemaakt die tussen sectoren uiteenlopen van ruim onder  de een procent tot bijna twee procent.

In maart kwamen tien nieuwe cao’s tot stand. In 2017 lopen in totaal 411 cao’s af voor 2,75 miljoen werknemers. Inmiddels is negentien procent van de in 2017 aflopende cao’s vernieuwd. Onder deze afgesloten cao’s vallen 570.000 werknemers.

 

Bron: http://www.managersonline.nl/