Ruim 36 procent van de Nederlandse werkgevers geeft aan niet op de hoogte te zijn voor welke sociale verzekeringsregelingen (SV-regelingen) hun medewerkers in aanmerking komen.

Loonkostenvoordeel in 2017 dankzij 6 wetswijzigingenBovendien ontdekt 46 procent van hen pas achteraf dat ze bepaalde regelingen hebben gemist. Dat blijkt uit het SV-regelingenonderzoek van Willis Towers Watson.

Wetswijzigingen 2017

Ook voor 2017 is een aantal belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Dat betekent voor werkgevers een nieuwe kans op tegemoetkomingen. Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017 en hoe ze financieel gezien relevant zijn voor de organisatie, dan wel haar personeel.

  1. Lage-inkomensvoordeel

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV): zij komen in aanmerking voor een verlaging van de loonkosten voor werknemers die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen en jaarlijks minimaal 1.248 uur werkzaam zijn.

Hierdoor wordt het aantrekkelijker om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot 2.000 euro per werknemer per jaar.

Meer lezen over het Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers? Op PW de Gids vindt u onder meer een rekenhulp en het besluit over de LIV dat het Kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte.

  1. No-risk tijdelijk voor oudere langdurige werkloze naar 56 jaar

Om de kansen van vijftigplussers te vergroten en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, gaat de leeftijd van de no-riskpolis gaat tijdelijk omlaag naar 56 jaar. Voorheen moest de werknemer geboren zijn voor 8 juli 1954.

De no-riskpolis is een regeling die geldt als de werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt. Bij ziekte van de werknemer hoeven werkgevers geen loon door te betalen. De regeling is bedoeld voor mensen die op grond van de participatiewet beschut werk verrichten.

  1. No-risk voor onbepaalde tijd geldig

Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, kunnen van de gemeente een no-riskpolis krijgen. Deze is per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig, voorheen was dit slechts voor vijf jaar het geval.

Met een no-riskpolis hoeft de werkgever geen loon door te betalen bij ziekte van een arbeidsgehandicapte werknemer.

  1. No-risk vervroegde inzet ziektewet

Om het in dienst nemen van ‘vangnetters’ te stimuleren, is er met ingang van 1 januari de mogelijkheid om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op ziekengeld op basis van de no-riskpolis.

De regeling is van toepassing op de zogenaamde ‘vangnetters’, waaronder 35-minners, die in dienst worden genomen en voor minimaal 52 weken aansluitend arbeidsongeschikt raken in de eerste 5 jaar van het dienstverband. De regeling betreft een experiment en is geldig tot 1 januari 2022.

  1. Wet verbetering hybride markt WGA

(Middel)grote werkgevers die voorheen terugtraden naar het publieke verzekeringsstelsel voor de WGA betaalden ten minste vier jaar een minimum premie. Vanaf 1 januari 2017 betalen deze werkgevers een premie gerelateerd aan de eigen historische WGA lasten (Privaat en Publiek).

NB: werkgevers die reeds voor 1 juli 2015 zijn teruggetreden van Privaat naar Publiek, vallen nog onder de oude regeling.

  1. Sanctie mogelijk voor eigen risicodragende werkgever ziektewet

Wanneer een medewerker in dienst een WIA-aanvraag te laat indient, loopt de werkgever het risico op een loondoorbetaling van maximaal 104 weken.

Tot nu toe waren er geen gevolgen voor de eigenrisicodrager Ziektewet wanneer een ex-medewerker vanuit de Ziektewet een WIA-aanvraag te laat indiende. Hier is met de aanpassingen per 1 januari verandering in gekomen. Ook de eigenrisicodrager Ziektewet loopt nu het risico op een verlenging van de loondoorbetaling wanneer de medewerker de WIA-aanvraag te laat inzet.

 

Bron: PW De Gids