UWV moet in minder gevallen een loonsanctie kunnen opleggen en aan eigenrisicodragers zelfs helemaal niet. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hiervoor een wet opstellen. Afbeeldingsresultaat voor minister asscher

In april kondigde minister Asscher een aantal maatregelen aan om voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht bij ziekte te verlichten. In een nieuwe Kamerbrief gaat de minister in op deze maatregelen. Bij het uitwerken van de plannen liep hij tegen een aantal problemen aan. De minister zoekt daarom nu naar oplossingen met meer draagvlak.

Onderscheid tussen eigenrisicodragers en publiek verzekerden

De eerste maatregel – in minder gevallen een loonsanctie opleggen – wil de minister anders invullen. Omdat eigenrisicodragers voldoende prikkels krijgen om aan re-integratie (tools) te werken, kan de toetsende rol van UWV stoppen. UWV controleert deze werkgevers dan dus niet meer op hun re-integratieplicht en kan aan hen ook geen loonsanctie meer opleggen. Als de eigenrisicodrager verzekerd is, kan zijn verzekeraar hem ondersteunen bij de re-integratie.
UWV blijft wel werkgevers toetsen die voor de WGA publiek verzekerd zijn. Zo’n werkgever krijgt de kans om rond de eerstejaarsevaluatie (tool) tegen betaling bij UWV een advies aan te vragen over re-integratie tweede spoor (tool). Als hij dit advies opvolgt en de re-integratie volgens dit advies verloopt, loopt hij geen risico meer op een loonsanctie. Bij een ander verloop is een tweede advies over re-integratie tweede spoor mogelijk.

Wetswijzigingen verschijnen ter internetconsultatie

Hoewel minister Asscher nog onvoldoende steun voor bovenstaande wijzigingen heeft, vindt hij dat de plannen niet kunnen wachten. Begin 2017 verschijnen de wetswijzigingen daarom al in een voorstel op internetconsultatie.nl. In dit voorstel wordt ook de tweede aangekondigde maatregel – het vervroegd aanvragen van een IVA-uitkering door de werkgever – verwerkt. Ook voor deze maatregel bestaat in zijn huidige vorm nog te weinig draagvlak.
Als aanvulling op de acties is het ministerie van SZW met UWV en andere betrokkenen in gesprek over de richtlijnen voor de beoordeling van re-integratie-inspanningen. Dit leidt mogelijk tot een verduidelijking van de beleidsregels en de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets).

 

Bron: https://www.rendement.nl