De kloof tussen het netto minimumloon, modaal en bovenmodaal loon wordt langzaam gedicht. Ook in 2017, zullen de nettolonen onderaan de loonstroken dichter bij elkaar komen. Nettolonen dichter bij elkaar in 2017

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Raet.

Minima en modaal gaan erop vooruit
In Nederland zijn de afgelopen vier jaar de minima en de modaal verdieners er het meest op vooruitgegaan, terwijl de werkenden met een inkomen van twee keer modaal (€5.600) hun nettoloon het minst omhoog hebben zien gaan.

Voor 2017 is de verwachting dat de nettolonen weer dichter bij elkaar komen. De Nederlandse werknemer met een minimum inkomen is er tussen 2012 en 2016 €105 bruto op vooruitgegaan en kreeg daarvan €182,33 netto meer gestort. Hiermee is het netto minimumloon de afgelopen vier jaar respectievelijk met 14,85 procent verhoogd. Ook het modaal inkomen (€2.800) is erop vooruitgegaan met 16,71 procent. In de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Nivellering: hoger bruto loon, maar minder netto
Nederlanders die boven het modaal inkomen verdienen, houden tussen 2012 en 2016 in verhouding  minder te besteden. Want hoe meer je verdient, hoe meer je in verhouding moet afdragen. Zo hebben werknemers die 1,5 keer modaal verdienen 13,4 procent meer overgemaakt gekregen en twee keer modaal verdieners moeten het doen met 12,53 procent. Tot slot is werkend Nederland met een bruto inkomen van €7.000 of meer er het minst op vooruitgegaan, namelijk 10,54 procent.

Joke van der Velpen, Kennis Manager bij Raet: “We zien de afgelopen vier jaar dat de nettolonen erg fluctueren. De economie is de afgelopen jaren onstuimig geweest en we kunnen uit de cijfers opmaken dat er is bijgestuurd op het moment dat het nodig was. Inmiddels lijkt het of we in economisch rustiger vaarwater zitten en komen de nettolonen dicht bij elkaar.”

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/