Kleine bedrijven moeten een uitzonderingspositie krijgen in de arbeidswetgeving omdat ondernemers daar de pijn het sterkst voelen. De regels zijn nu zo ongunstig voor kleine bedrijven, dat ze geen mensen aannemen. Daarom moeten de ontslagregels op de helling en de loondoorbetaling bij ziekte.

Peidooi voor eenvoudiger regels mkb

Dat is een pleidooi van werkgeversvoorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. Van Straalen wil dat de nieuwe regering een mkb-statuut maakt om ondernemers te verlossen van regels die voor hen niet werkbaar zijn.

Andere status in arbeidsregels
Volgens de voorzitter van MKB-Nederland zou zo’n statuut breed toepasbaar moeten zijn, behalve waar het gaat om veiligheid en gezondheid. Hij zou het liefst beginnen met een status aparte voor kleine bedrijven in het arbeidsrecht, omdat ondernemers daar de pijn het sterkst voelen.

Van Straalen: “Het huidige systeem weerhoudt hen ervan mensen in dienst te nemen. De verantwoordelijkheden en risico’s drukken hier te zwaar. We moeten toe naar een ontslagsysteem voor kleine bedrijven met een vaste vergoeding en verder geen ingewikkelde procedures. Ook moeten ondernemers eindelijk worden verlost van de disproportionele verplichting bij de loondoorbetaling bij ziekte.”

Eenvoud tot 25 medewerkers
De uitzonderingspositie in wet- en regelgeving moet wat Van Straalen betreft in principe gaan gelden voor bedrijven tot 25 medewerkers. “Dat is het gros van het midden- en kleinbedrijf. Waar het om gaat is dat we ons realiseren dat de rompslomp van ingewikkelde regelingen voor dit soort bedrijven te groot is. We moeten terug naar de eenvoud.”

“Politici spreken mooie woorden over de banenmotor van Nederland, maar er gebeurt vrijwel niets om ondernemers lucht te geven”, meent de mkb-voorzitter. “Er wordt niet structureel nagedacht over een systeem waarin kleine bedrijven kunnen werken. De economische groei kan deze eeuw van het mkb komen, maar dat gaat niet vanzelf.”

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/