Werknemers zijn minder enthousiast over talentmanagement dan hun werkgevers. Ook zijn er veel onjuiste aannames over loyaliteit en werkzekerheid. Deze kloof is een groot aandachtspunt voor HR professionals. ‘Trek mensen niet alleen met mooie beloftes, maak ze ook waar.’

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek Evolution of Work van het ADP Research Institute. In totaal werden 5330 werknemers en 3218 werkgevers ondervraagd in 13 landen.

Loyaliteit en baanzekerheid

Opvallend resultaat van het onderzoek is dat er veel onjuiste aannames zijn bij zowel werkgevers als werknemers over loyaliteit en baanzekerheid. Zo is in Nederland 27 procent van de ondervraagde werknemers actief op zoek naar een andere baan, terwijl 46 procent van de werkgevers denkt dat hun werknemers actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. ‘Het beeld is dat loyaliteit aan het bedrijf de afgelopen jaren is afgenomen, maar uit ons onderzoek blijkt juist dat werknemers juist erg loyaal zijn aan hun bedrijf’, zegt Ahu Yildirmaz, Vice President, co-head van het ADP Research Institute. Toch betekent dit niet dat je als HR achterover kunt leunen. In het onderzoek geeft 37% van de ondervraagde Nederlanders aan dat zij wel open staan voor een nieuwe baan, maar niet actief op zoek zijn. Yildirmaz: ‘Wees je hier als HR-manager bewust van. Werknemers staan open voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Zorg dat je een aantrekkelijke werkgever bent en blijft.’

Talentmanagement

De onderzoeker van het ADP benadrukt het belang voor de meer menselijke aanpak door HR. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat werknemers meer sceptisch zijn dan werkgevers over zaken als talentmanagement, loopbaanontwikkeling en opleidingsmogelijkheden. En waar werknemers waardering als belangrijke drijfveer noemen, heeft de werkgever het over carrièreplanning en prestaties. ‘Maak HR meer menselijk’, adviseert Yildirmaz HR professionals. ‘Zorg dat je niet alleen mensen aantrekt met mooie vooruitzichten, maar zorg dat je die beloften ook waarmaakt. Ik vind dat HR nu teveel focust op recruitment en het aantrekken van werknemers, maar te weinig op het behouden. Daar moet meer aandacht voor komen.’ Hoe je dat doet? Zorg dat werknemers zich meer gewaardeerd voelen, goede ondersteuning krijgen vanuit hun manager en ook meer ontwikkelmogelijkheden hebben. In het onderzoek geven werknemers aan dat zij vrijheid, kennisdeling, zelfstandigheid in hun werk zoeken.

Aantrekken en behouden werknemers

In het onderzoek werd werknemers ook gevraagd wat zij belangrijk vinden in hun werk.
Deze factoren zijn belangrijk want ze zorgen er voor dat je werknemers aantrekt, maar ook dat je ze behoudt. Voor Nederland geldt de volgende top 5 factoren. Een verrassende uitkomst, vindt Yildirmaz, omdat Nederlandse organisatie toch geprezen worden om de flexibiliteit:
1. Het werk zelf
2. Werkuren
3. Flexibiliteit
4. Mogelijkheden voor carrièreplanning
5. Reputatie van de organisatie

Meer informatie over het onderzoek ‘Evolution of Work’

 

Bron: XpertHRactueel