Sinds 8 juni is het levenlanglerenkrediet aan te vragen bij DUO. Met deze lening kan een werknemer les- of collegegeld betalen voor een BOL-opleiding aan het mbo of een opleiding aan het hbo of WO. Afbeeldingsresultaat voor leren

Werk verandert in een hoog tempo. Om als werkende hierin mee te komen, is het belangrijk om het hele werkzame leven te blijven leren. De overheid wil deze bij- en omscholing stimuleren met het zogenoemde levenlanglerenkrediet. Dit krediet is bedoeld voor volwassenen die een opleiding willen volgen, maar geen recht meer hebben op de reguliere studiefinanciering. Door het levenlanglerenkrediet kan de volwassene onder gunstige voorwaarden geld lenen voor het les- of collegegeld. De regeling is per 8 juni opengesteld voor het studiejaar 2017-2018.

Levenlanglerenkrediet voor personen vanaf 30 jaar

Een werknemer die gebruik wil maken van het levenlanglerenkrediet, surft naar de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar vermeldt de instantie duidelijk welke voorwaarden er voor het krediet gelden, hoelang en hoeveel er te lenen is en hoe de terugbetaling van de lening werkt. Om het levenlanglerenkrediet te ontvangen, moet de aanvrager 30 jaar of ouder zijn en op het moment dat het krediet ingaat jonger dan 55 jaar. Werknemers van jonger dan 30 jaar kunnen het krediet alleen aanvragen voor een tweede hbo- of WO-opleiding of voor een deeltijdopleiding.

Binnen 15 jaar het levenlanglerenkrediet aflossen

Werknemers die van het levenlanglerenkrediet gebruik willen maken, moeten niet te lang wachten met hun aanvraag. Wie niet vóór de start van de opleiding om het krediet heeft verzocht, loopt geld mis. DUO verstrekt namelijk geen krediet over maanden die al verstreken zijn. De lening bedraagt per jaar maximaal € 10.030,20 voor een hbo- of WO-opleiding en € 5.685 voor een mbo-opleiding. Nadat het recht op het krediet stopt, moet de werknemer de lening binnen 15 jaar aflossen.

 

Bron: https://www.rendement.nl