In 2016 waren 970 duizend vrouwen hoger opgeleid dan hun partner. Dat betekent dat 24 procent van de vrouwen met een relatie het hoogste diploma heeft. In de afgelopen jaren is dit aandeel iets gegroeid. Nog steeds zijn mannen vaker de hoogst opgeleide in een relatie. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Afbeeldingsresultaat voor man hoger opgeleid

Het CBS heeft de verschillen in onderwijsniveau onderzocht van mannen en vrouwen van 25 jaar of ouder en hun partner met wie ze, al dan niet getrouwd, samenwonen. De groep mannen met een hoger onderwijsniveau dan hun partner kromp tussen 2003 en 2016 van 38 procent naar 34 procent. Bij ruim 40 procent waren beide partners even hoog geschoold.

Meer hoogopgeleiden en minder laagopgeleiden

Dat vrouwen steeds vaker de hoogst opgeleide partner zijn, hangt samen met de stijging van het gemiddelde onderwijsniveau. De groep hoogopgeleiden groeide tussen 2003 en 2016 bij zowel mannen als vrouwen, maar deze groei was het sterkst bij vrouwen. Het aandeel vrouwen met een bachelor-opleiding of hoger steeg van 20 naar 30 procent, bij mannen steeg dit van 27 naar 33 procent. Over de gehele linie kromp het percentage laagopgeleiden, personen die het vmbo, mbo-1, havo- of vwo-onderbouw of basisonderwijs hebben afgerond. De groep middelbaaropgeleiden bleef ongeveer even groot. Dit zijn personen die havo, het vwo of de overige mbo-niveaus hebben afgerond.

Jongere vrouwen steeds vaker de hoogst opgeleide partner

Jongere vrouwen zijn vaker hoger opgeleid dan hun partner dan oudere vrouwen. Van de 25- tot 35-jarige vrouwen heeft 32 procent een hoger onderwijsniveau dan hun partner. Bij de vrouwen van 65 jaar of ouder is dit 14 procent.

Opleidingsverschil partners vaak maar één niveau

Bij de meeste stellen bestaat geen verschil in onderwijsniveau of is het verschil slechts één niveau, bijvoorbeeld als een persoon met een afgeronde wo-master een relatie heeft met een persoon met een afgeronde hbo-bachelor.

Als de man het hoogste onderwijsniveau heeft, dan is het niveauverschil vaak groter dan wanneer de vrouw de hoogst opgeleide is. Als vrouwen hoger opgeleid zijn dan hun partner, gaat het in 26 procent van de gevallen om een verschil van twee opleidingsniveaus of meer. Van de hoger opgeleide mannen heeft 31 procent twee opleidingsniveaus meer.

 

Bron: CBS