Beroepslongziekten eisen jaarlijks 2.000 dodelijke slachtoffers. Werknemers lopen nog steeds risico van blootstelling aan schadelijke stoffen. Long Alliantie Nederland pleit daarom in een manifest voor betere preventie en samenwerking.Afbeeldingsresultaat voor beroepslongziekten

In het manifest Integrale Aanpak Beroepslongziekten (pdf) pleit Long Alliantie Nederland voor een betere preventie van beroepsziekten aan de longen. In het manifest staan tien punten die verbeterd moeten worden om het risico van blootstelling aan schadelijke stoffen en het ontstaan van beroepslongziekten weg te nemen of te beperken. Dat kan onder meer door een betere signalering en melding van beroepsziekte en meer voorlichting aan werkgevers en werknemers, zodat zij zich beter bewust worden van de gevaren van blootstelling.

Betere samenwerking tussen arboprofessionals

Zorgverleners zoals bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen moeten meer kennis hebben over de werkgerelateerde oorzaken. Ook moet de zorg voor slachtoffers gericht zijn op behoud van werk. Samenwerking tussen de diverse arboprofessionals is daarbij belangrijk. Het moet duidelijk zijn naar welke arbodeskundigen (tool) kan worden doorverwezen bij werkgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals naar een klinisch arbeidsgeneeskundige met specialistische kennis van werk en longziekten in de reguliere gezondheidszorg.

Werkgevers vaker PMO aanbieden

Een probleem van beroepslongziekten is dat deze zich langzaam ontwikkelen. Daarom zouden werkgevers vaker een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) (tool) moeten laten uitvoeren. Daarnaast moeten ook de arbeidsomstandigheden op de werkplek worden onderzocht. De echte klachten bij beroepslongziekten doen zich vaak pas op latere leeftijd voor. De kosten liggen dan vaak niet meer bij de werkgever, maar bij de zorgverzekeraar. Het manifest pleit ervoor om arbozorg onderdeel te maken van de Zorgverzekeringswet, zodat alle werkenden goede zorg kunnen krijgen.

 

Bron: https://www.rendement.nl/