Wie voor een naaste zorgt en daarbij blijft werken, is meestal beter af dan de mantelzorger zonder baan. Dat blijkt uit een onderzoek van de FNV in het kader van de Dag van de Mantelzorg 10 november. De FNV pleit voor meer betaald verlof.Afbeeldingsresultaat voor mantelzorger

Uit het onderzoek blijkt dat de werkende mantelzorgers gemiddeld minder uren aan zorg besteden. Maar ook als ze veel tijd besteden aan mantelzorg leidt dat niet tot een hoger gevoel van belasting dan bij niet-werkenden.

De FNV vermoedt dat de afleiding van het werk en de morele ondersteuning door collega’s veel mensen door moeilijke momenten heen helpt. De meeste mantelzorgers geven ook aan dat ze het fijn vinden om ernaast te blijven werken.

Flexibele werktijden en betaald verlof

Wil een werkende mantelzorger het volhouden dan moet wel de werkgever bereid zijn om mee te bewegen. Waar de mantelzorgers het meest behoefte aan hebben zijn flexibele werktijden, gevolgd door thuiswerken en betaald verlof.

Maar de zorg voor een zieke vriend of familielid leidt ook nog steeds tot veel verborgen leed.
Door de bezuinigingen op de zorg is de druk op de combinatie werk en mantelzorg toegenomen, aldus een groot aantal ondervraagden.

Schuldgevoel naar collega’s of verzorgde

Voor een kwart van de werkende mantelzorgers is de dubbele belasting zo groot dat ze minder zijn gaan werken of helemaal zijn gestopt. Eén op de 6 meldt zich wel eens ziek om te kunnen zorgen. Ook kampen veel mensen met schuldgevoelens: 20 procent van de mensen voelt zich tekortschieten naar degene die ze verzorgen. En één op de 10 voelt zich schuldig naar zijn of haar collega’s.

De FNV pleit al langere tijd voor een betere ondersteuning van mantelzorgers.

Vice-voorzitter Catelene Passchier: ‘Wat de mantelzorgende werknemer vooral nodig heeft is de mogelijkheid van betaald verlof. Die is er nu nog niet. Vorige week heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) geadviseerd om te onderzoeken hoe inkomensverlies door mantelzorg kan worden gecompenseerd. De FNV vindt dat een goed voorstel. De keuze om wel of niet voor je naaste te zorgen, moet niet afhangen van de hoogte van je salaris.’

Zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland zorgen onbetaald voor een zieke relatie of familielid (cijfers CBS). Van de mantelzorgers tussen de 18 en de 64 heeft de overgrote meerderheid betaald werk.