Een kwetsbare middengroep in Nederland, die voor een groot deel uit mbo’ers bestaat, moet meer zekerheid op de arbeidsmarkt krijgen. Werkgevers zouden meer vaste contracten moeten geven en minder gebruik moeten maken van flexibele krachten. De overheid zou de werkgevers daarin moeten stimuleren, adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een woensdag verschenen rapport.‘Meer baanzekerheid nodig voor middengroepen’

Volgens de WRR is in Nederland ,,geen sprake van een val of uitholling van de middenklasse”. Wel rept de raad van een kwetsbaar deel van de middenklasse voor wie daling op de sociale ladder dreigt. ,,Dat kwetsbare segment bestaat vooral uit mbo’ers met een routinematige, administratieve baan of een verzorgend of dienstverlenend beroep”, aldus de WRR. Deze groep loopt een groter risico op baanverlies of een laag inkomen. Een van de opstellers van het rapport laat weten dat dit vooral komt doordat er steeds meer vraag is naar hoger gekwalificeerde werknemers.

De WRR stelt dat arbeid alleen flexibel zou moeten zijn als dat past bij de aard van het werk. Ook bepleit de raad zekerheden voor flexwerkers, zoals een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en minimumtarieven voor zzp’ers.

Doorgeschoten flexibilisering

De CNV Vakcentrale kan zich vinden in een aantal aanbevelingen van de WRR. Voorzitter Maurice Limmen: ,,Er moet een einde komen aan de doorgeschoten flexibilisering en het gedwongen zzp-schap en er moet een stevig fundament zijn voor mensen die op zoek moeten naar werk. Hou het arbeidsrecht in stand en bescherm de WW.”

Ook de FNV vindt dat de WRR in het rapport de vinger op de zere plek legt wat betreft de flexibilisering van de arbeidsmarkt. ,,De overheid moet zich de problemen aantrekken en bij aanbesteding voorwaarden stellen zodat mensen, bijvoorbeeld in de zorg en in de bouw, weer een vaste baan krijgen met een normaal loon”, zegt vicevoorzitter Mariëtte Patijn.

 

Bron: AllesOverHR