Een groeiend aantal bedrijven zorgt dat medewerkers langer kunnen doorwerken. Vooral landbouwbedrijven en overheidsorganisaties nemen maatregelen om dat mogelijk te maken. Bedrijven zeggen ook meer belang te hechten aan het beperken van werkdruk. Afbeeldingsresultaat voor langer doorwerken

Het aandeel bedrijven dat maatregelen treft gericht op langer doorwerken tot en na de pensioenleeftijd stijgt gestaag sinds 2010. Daarmee neemt ook het aandeel werknemers toe dat in zulke bedrijven in dienst is. Dat stijgt van circa 45 procent in 2010 tot 55 procent in 2016.

Aanpassing van het takenpakket

Het gaat in het bijzonder om het verlichten van taken en de aanpassing van het takenpakket, het zogenoemde ‘job crafting’. In 2016 trof 15 procent van de organisaties deze maatregel, tegen 10 procent in 2010.

Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016 van TNO. De WEA is een tweejaarlijks representatief onderzoek onder ca. 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen.

Meer scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden

Uit het onderzoek blijkt ook op andere terreinen in HR-organisatiebeleid meer bedrijven actief zijn dan in de voorbije jaren. Zo hebben meer organisaties scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden voor personeel beschikbaar en is er meer ruimte voor het combineren van werk en zorgtaken.

TNO zegt ook te zien dat sinds 2012 in meer bedrijven ruimte is voor leidinggevenden en medewerkers om individuele maatwerkafspraken te maken over ontwikkeling van medewerkers.

Risico hoge werkdruk neemt toe

Werkgevers geven in het onderzoek aan te zien dat het risico van hoge werkdruk toeneemt. De werkgevers zeggen vaker maatregelen te hebben getroffen om psychosociale risico’s te beperken. Dan gaat het om het bieden van meer regelruimte in het werk zoals zelfroosteren, door de organisatie van het werk te veranderen of een aanspreekpunt voor werknemers in te stellen.

Verder zijn psychosociale risico’s en duurzame inzetbaarheid vaker een gespreksonderwerp tijdens functioneringsgesprekken of het werkoverleg.

Vooral in de gezondheidszorg en bij de overheid ondernemen organisaties actie om psychosociale risico’s te beperken. In deze sectoren zien werkgevers werkdruk ook het vaakst als belangrijk arbeidsrisico.

Hoe kan de ondernemingsraad zijn invloed aanwenden om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? Lees hoe je dit thema op de agenda’s krijgt.

 

Bron: https://www.ornet.nl