De beroepsbevolking is in het derde kwartaal van dit jaar verder gestegen: er kwamen maar liefst 130.000 werkenden bij.

De werkloosheid daalde in het derde kwartaal van 2016 met ruim 80 duizend, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De langdurige werkloosheid daalde Meer drukte op de arbeidsmarkteveneens, ook onder 45-plussers. Wel zijn nog steeds ruim zes op de tien werkloze 45-plussers twaalf maanden of langer op zoek naar werk.

Positief is dat de nieuwkomers op de arbeidsmarkt sneller aan het werk waren dan vorig jaar. “In het derde kwartaal kwamen 392 duizend mensen op de arbeidsmarkt, die zich drie maanden eerder nog niet aanboden. Van hen had 54 procent in het derde kwartaal betaald werk (de rest was werkloos). In dezelfde periode vorig jaar had 49 procent van de toetreders een betaalde baan”, meldt het CBS.

Meer jongeren op arbeidsmarkt

Ruim de helft van de toetreders op de arbeidsmarkt is 15 tot 25 jaar. Deze jongeren werkten voorheen vaak niet vanwege hun opleiding of studie. Van de jonge nieuwkomers had 62 procent een betaalde baan. “Dat is aanzienlijk meer dan van de 25- tot 45-jarige en de 45- tot 65-jarige toetreders, van wie respectievelijk 46 procent en 43 procent werk had. Van de 25-plussers die op de arbeidsmarkt kwamen, was wel een groter deel aan het werk dan van de toetreders een jaar geleden. Onder jongere nieuwkomers nam het aandeel met werk nauwelijks toe”, constateert het CBS.

Meer toetreders op arbeidsmarkt

De werkloosheid daalt doordat het aantal werklozen dat werk vindt hoger is dan het aantal werkenden dat werkloos wordt. Dit jaar is de daling van de werkloosheid sterker dan vorig jaar. Dat komt enerzijds doordat steeds minder werkenden werkloos worden. Daarnaast speelt mee dat meer toetreders op de arbeidsmarkt een baan hebben. Vorig jaar waren meer nieuwkomers werkloos. Dit had een dempend effect op de daling van de werkloosheid.

Het derde kwartaal van dit jaar telde 205.000 langdurig werklozen. Dat zijn er 33.000 minder dan een jaar geleden. Hiermee zijn iets meer dan vier op de tien werklozen twaalf maanden of langer op zoek naar werk. In het derde kwartaal waren 276.000 personen korter dan twaalf maanden werkloos. Dat zijn er 51 duizend minder dan een jaar geleden.

 

Bron: PW De Gids