Omdat er steeds meer technologie naar de werkvloer komt, zal van HR steeds meer mensgerichte vaardigheden worden verwacht. Die vaardigheden zijn nodig om twee grote uitdagingen op het gebied van HR te realiseren, namelijk omscholen van werknemers en het adviseren over talent.jongere computer stress

In een blog op TLNT schrijft hoofd datascientist Ji-A Min dat, doordat het werk efficiënter en geautomatiseerd wordt en meer gebaseerd zal zijn op data door kunstmatige intelligentie en technologie, dat van HR juist meer menselijkheid wordt verwacht. ‘Op HR zal worden vertrouwd om de werkplek menselijk te houden. Zelfs met de technologie van vandaag willen we nog steeds met iemand anders praten als het gaat om het inhuren en managen van mensen. Dat verlangen naar de menselijke touch gaat waarschijnlijk niet snel weg.’

Het gaat dan om vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en empathisch vermogen, baseert Min op een onderzoek van Accenture. Het rapport beschrijft een voorspelling van het World Economic Forum dat zegt dat in 2020 de vraag naar complexe probleemoplossende vaardigheden met 40% toeneemt.

HR-uitdagingen

Die menselijke vaardigheden zijn nodig voor twee belangrijke HR-uitdagingen, zegt Min: het omscholen van personeel en het adviseren over talent. ‘Mensgerichte HR-professionals zijn nodig om medewerkers te begeleiden in een omscholingsproces waarbij de bedrijfscultuur wordt gekoesterd en waarbij werknemers in hun kracht worden gezet en gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen’, zegt Min over de bijdrage die HR kan leveren aan het omscholen van medewerkers.

Over het adviseren over talent, zegt ze: ‘Een van de belangrijke competenties van een adviseur over talent is het kunnen oplossen van problemen door het gebruiken van creativiteit in combinatie met zakelijk verstand. Zo krijgt u betere resultaten en kunt u managers en kandidaten op de juiste manier beïnvloeden.’

Automatisering speelt een belangrijke rol om tijd vrij te maken voor HR, zegt de datascientist. ‘En die tijd kan gebruikt worden om vooroordelen te verminderen bij het inhuren van kandidaten, het analyseren van de ROI van hun recruitment software tools en het plannen van strategische initiatieven voor het proactief aannemen van personeel op basis van toekomstige groeivoorspellingen.’

 

Bron: OvereHRM.nl