Het aantal werknemers in ons land dat onder een lopende cao valt, is opgelopen tot 4 miljoen.

Dit aantal is veel groter dan een jaar geleden, meldt werkgeversvereniging AWVN. Toen stond de teller op 3,25 miljoen. Volgens AWVN komt dit onder meer door het grote aantal cao’s met een AOWlooptijd van 2 jaar of meer dat in 2015 is afgesproken. “Daardoor komt het veel minder vaak voor dat een cao zijn einddatum bereikt voordat er een nieuw akkoord wordt gesloten. Vorig jaar leidde het grote aantal verlopen, maar nog niet vernieuwde, cao’s nog tot politieke ophef”, aldus AWVN dat als arbeidsvoorwaardenadviseur betrokken is bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in ons land.

 

Loonstijging in cao: 1,35 procent

Het relatief kleine aantal aflopende cao’s heeft ook een effect op het aantal nieuwe akkoorden dat wordt gesloten, verklaart AWVN. “In september kwamen slechts 4 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddelde, afgesproken loonstijging in die cao’s is 1,35 procent. Dat is lager dan het jaargemiddelde van 1,51 procent, maar vanwege het kleine aantal cao’s is de afwijking niet significant.”

In 2016 verlopen in totaal 436 cao’s. Tot en met september zijn 256 daarvan – 59 procent – al vernieuwd, Procentueel is dat gelijk als in vorige jaren. De lage september-score leidt niet tot een achterstand.

 

Bron: PW De Gids