De veronderstelling is dat succesvolle bedrijven meer toptalenten hebben. Dit blijkt echter een misvatting. Uit onderzoek van Bain & Company blijkt dat goed presterende organisaties niet meer toptalenten hebben dan andere organisaties. Zij maken echter wel op een andere manier gebruik van toptalenten: ze zetten ze bij elkaar.

Meest succesvolle bedrijven zetten toptalenten bij elkaarBain & Company heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop grote organisaties omgaan met talenten. De onderzoekers constateerden dat succesvolle bedrijven procentueel net zo veel toptalenten hebben als organisaties die andere organisaties, maar dat talent wel anders inzetten.

1 op 7 medewerkers is toptalent

Gemiddeld blijkt 15 procent, of 1 op de 7 medewerkers, toptalent (zogenaamde A-players). Bij de best presterende organisaties is 16 procent van de medewerkers een toptalent. Bij minder goed presterende organisaties 14 procent.

Het aantal talenten is dus vrijwel gelijk. Wat wel verschilt is de wijze waarop talent wordt ingezet. Bain vond twee modellen:

Zet A-players bij elkaar

De best presterende bedrijven zetten toptalent in daar waar zij de grootste impact op het bedrijfsresultaat hebben. Functies die bepalend zijn voor het succes van de organisatie worden in 95 procent van de gevallen door toptalenten ingevuld. Zo worden toptalenten bij bedrijven die voor succes afhankelijk zijn van software-ontwikkeling voor de ontwikkeling van software ingezet. Is marketing zeer belangrijk voor het succes van de organisatie, dan zitten er op de marketingafdeling veel A-players. Toptalenten worden dus geconcentreerd binnen de organisatie.

Organisaties die minder succesvol zijn verspreiden toptalenten over de organisatie. Een op de 7 professionals is dan A-player, omgeven door minder getalenteerde collega’s.

Vijf tips voor bedrijven die optimaal gebruik willen maken van hun toptalenten

Om optimaal gebruik te maken van toptalent kunnen organisaties de volgende vijf principes in praktijk brengen:

  1. Vanzelfsprekend moet je als organisatie beginnen met het identificeren van je A-players. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een assessment om het potentieel van medewerkers te bepalen.
  2. Weet waar deze toptalenten nu ingezet worden en waar ze ingezet zouden kunnen worden. Welke rol spelen ze nu binnen de organisatie? Zouden ze een andere rol kunnen vervullen waarin ze net zo productief zijn?
  3. Identificeer de rollen die echt bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Welke rollen zijn echt cruciaal om de strategie van de organisatie uit te voeren? En waar moet dus toptalent ingezet worden?
  4. Toptalenten zijn van de hele organisatie. Sommige organisaties hebben er moeite mee om toptalent binnen de organisatie te verschuiven. Zij zijn dan ‘eigendom’ van een business unit of een afdeling. Voorkom dus dat afdelingen zich ‘eigenaar’ van talent wanen.
  5. Toptalenten moeten echt ingezet worden voor het vervullen van cruciale functies. Zodra bekend is wie A-players zijn en waar zij zich bevinden, moeten leiders hen bij elkaar zetten in ‘business critical roles’.

Iedere organisatie wil A-players aantrekken, ontwikkelen en behouden. Echter, hoe zij dit toptalent over de organisatie verdelen bepaalt het succes van de organisatie.

 

Bron: Michael C. Mankins op HBR. / PW De Gids