Tools en vitaliteitsprogramma’s zijn mooi, maar uiteindelijk speelt een stimulerend werkklimaat in een organisatie een cruciale rol om medewerkers in beweging te krijgen bij duurzame inzetbaarheid.

De eigenschappen ‘nieuwsgierigheid’ en ‘geloof in eigen kunnen’ zijn belangrijk bij duurzame inzetbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat deze eigenschappen mensen helpen om soepeler om te gaan met veranderingen in hun werk, of om sneller (weer) ander passend werk te vinden, zo schrijft XpertHRActueel.

Proactief loopbaangedrag
Volgens talentenadviseur Inge van Nispen zijn medewerkers met de eigenschap ‘nieuwsgierigheid’ onder andere geïnteresseerd in hun omgeving en leren ze doorgaans graag. En medewerkers met geloof in hun eigen kunnen, zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat ze meer kunnen dan hun huidige functie. En dat helpt bij inspringen op veranderingen, dus bij duurzame inzetbaarheid.

Het verschilt per medewerker hoe sterk deze eigenschappen aanwezig zijn. Echter niet alleen eigenschappen zijn belangrijk. Een stimulerend werkklimaat zorgt er namelijk voor dat álle medewerkers proactiever loopbaangedrag hebben. Zo doet een stimulerend werkklimaat medewerkers veel sterker beseffen dat ze zelf aan het roer staan in hun huidige functie.

Tips stimulerend werkklimaat
Van Nispen geeft tips wat leidinggevenden kunnen doen om een stimulerend werkklimaat te creëren dat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid:
-Zorg ervoor dat medewerkers hun werk als zinvol ervaren en zich gewaardeerd voelen
-Zoek naar talenten en drijfveren van medewerkers en organiseer de werkzaamheden daarom heen;
-Geef mensen veel beslisruimte en vertrouwen
-Gebruik de ideeën van medewerkers optimaal en faciliteer zij van elkaar leren
-Daag medewerkers uit om te experimenteren met nieuwe taken en projecten
-Maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling;
-Organiseer inspiratiegesprekken tussen de medewerkers over ontwikkeling en toekomst.
-Praat niet over functie- en competentieprofielen.

 

Bron: Gemeente.nu