Hoe beter de ervaren gezondheid, hoe langer werknemers kunnen doorgaan met werken. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Maar ook gezonde werknemers stellen daarvoor wel bepaalde voorwaarden. Afbeeldingsresultaat voor duurzame inzetbaarheid

Eén van de problemen van duurzame inzetbaarheid is dat sommige werknemers niet in staat zijn de huidige werkzaamheden te verrichten tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat zijn meestal werknemers die een hoge fysieke of psychische arbeidsbelasting hebben; zij lopen risico een beroepsziekte te krijgen. Uit onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat werknemers van 45 tot 65 jaar die aangeven een minder goede goede gezondheid te hebben (23%), denken te kunnen blijven werken tot hooguit 62,5 jaar. Bij werknemers in dezelfde leeftijdscategorie die de eigen gezondheid als goed ervaren, is dat 2,5 jaar langer.

Gezonde werknemer wil ook minder werken

Toch stellen ook werknemers die gezond zijn, dat zij wel aanpassingen nodig hebben om hun huidige werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Daarbij is ‘minder uren of minder dagen per week werken’ de belangrijkste voorwaarde. Meer dan 50% van de ondervraagde werknemers vindt dat een kortere werkweek het makkelijker zal maken om langer doorwerken te realiseren. Op de tweede plaats staat aanpassing van de werkzaamheden, namelijk vermindering van de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ondersteuning van werkgever en collega’s staat op de derde plaats.

Beleid voor duurzame inzetbaarheid

Werkgevers moeten op tijd inventariseren welke aanpassingen nodig zijn. Als het goed is, biedt de risico-inventarisatie- en -evaluatie (RI&E) daarvoor voldoende aanknopingspunten. Fysieke arbeidsbelasting (tool) en PSA zijn risico’s die aangepakt moeten worden. Werkgevers moeten beleid ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid zodat zij op tijd maatregelen kunnen nemen. Werknemers met een minder goede gezondheid door een chronische ziekte of aandoening, hebben meer aanpassingen nodig om langer te kunnen blijven werken. Kijk voor alle cijfers in het rapport De rol van gezondheid bij langer doorwerken (pdf).

 

Bron: https://www.rendement.nl