Innovatieprojecten hebben een grotere kans van slagen wanneer de leden van het projectteam alerter zijn op zaken die fout kunnen zijn en daarmee zorgvuldiger omgaan. Dit stelt Peter Oeij in zijn proefschrift ‘The resilient innovation team: A study of teams coping with critical incidents during innovation projects’. Mindful werkomgeving: grotere kans innovatiesucces

Dit probleemoplossend gedrag kan worden vergemakkelijkt door een mindful werkomgeving te realiseren. Belangrijk, aangezien organisaties meer en meer belang hechten aan innovatie. Het innovatiebudget bij bedrijven blijft dan ook groeien.

Teamgedrag

Het faalpercentage van innovatieprojecten is relatief hoog en onder meer teamgedrag kan daarvan een oorzaak zijn. De complexiteit van een project en de kritieke incidenten die daarbij ontstaan, veroorzaken vaak risicomijdend en defensief gedrag bij teamleden, terwijl van hen juist wordt verwacht dat zij out of the box durven denken.

Oeij onderzocht in zijn proefschrift waarom teams in high reliability-organisaties (HRO) zoals kerncentrales en politie ondanks hoge druk zelden falen bij incidenten en of innovatieteams van deze HRO-teams kunnen leren. Hij constateert dat HRO-teams beschikken over een probleemoplossend gedrag, gebaseerd op vijf principes:

  1. ze zijn alert op zaken die fout kunnen gaan,
  2. ze accepteren geen simpele antwoorden maar onderbouwen de feiten,
  3. ze verbinden projectdoelen aan organisatiedoelen,
  4. ze durven het project over een andere boeg te gooien als dat nodig is,
  5. ze geven expertise voorrang aan rang.

Om dit gedrag te stimuleren is een mindful werkomgeving een voorwaarde. Daarin mogen fouten worden gemaakt, is ruimte voor leren door experimenteren, hebben teamleden inspraak en zijn beslissingen gericht op het behalen van synergie.

Mindful werkomgeving scheppen

Innovatieteams die in het onderzoek van Oeij aan de slag gingen volgens de HRO-principes gebaseerd op een mindful werkomgeving, bleken beter in staat hun projectdoelen te realiseren waardoor de kans op innovatiesucces toeneemt.

Oeij beveelt bedrijven dan ook aan om organisatorische condities voor een mindful werkomgeving te scheppen en ook het veerkrachtige gedrag en competenties van teamleden gericht op het voorkomen van kritische incidenten te versterken.

Inzet HR-tools

Het innovatievermogen van medewerkers kunt u bovendien vergroten door het inzetten van specifieke HR-tools: job roulatie en het inzetten van hoogstaande training. Dit bleek uit onderzoek van Amsterdam Business School en Rotterdam School of Management. Job roulatie op haar beurt is weer goed voor de groei van de omzet.

 

Bron: PW De Gids