Mensen die voor uw organisatie werken op basis van een overeenkomst van opdracht, krijgen mogelijk recht op het wettelijk minimumloon. Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, gaat de Eerste Kamer zich weer buigen over het wetsvoorstel dat dit regelt. Afbeeldingsresultaat voor minimumloon

Het wetsvoorstel dat het wettelijk minimumloon ook invoert voor opdrachtnemers die werken met een overeenkomst van opdracht (ovo), ligt al jaren op de plank. De Tweede Kamer heeft het voorstel in 2013 al goedgekeurd, maar de Eerste Kamer gaf minister Asscher vervolgens de opdracht om het voorstel in een bredere context te plaatsen en te integreren met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Nieuwe stukloonregels maken behandeling mogelijk

De goedkeuring die de Tweede Kamer onlangs gaf aan de verhoging van het minimumjeugdloon en de nieuwe regels voor stukloon en meerwerk, zet volgens minister Asscher de deur weer open voor de behandeling van het wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (pdf). Dat wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat alle opdrachtnemers die voor uw organisatie werken met een ovo, recht krijgen op het wettelijk minimumloon. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om freelance postbezorgers die voor hun werk omgerekend minder betaald krijgen dan het wettelijk minimumloon per uur (tools).

 

Bron: https://www.rendement.nl/