Ruim driekwart van het midden- en kleinbedrijf stelt sociaal innovatief te zijn. Ze passen daarvoor hun managementstijl aan, gaan slimmer werken, maken hun organisatie flexibel en werken samen door co-creatie.MKB is sociaal innovatief

Tweederde van de mkb-bedrijven stelt dat hun organisatie, zonder succesvolle innovatie, over tien jaar niet meer bestaat. Deze gegevens blijken uit de jaarlijkse MKB Marktmonitor van uitzendorganisatie Unique, dat daarvoor -in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction- 1.559 mkb’ers ondervroeg.

Merendeel mkb is sociaal innovatief
Als het om vernieuwing gaat, zetten mkb’ers dit jaar vooral in op het vernieuwen van de producten en/of diensten (36%) en het verbeteren van interne productie- en bedrijfsprocessen (32%).

Opvallend is dat meer dan driekwart (78%) van de ondervraagden hun organisatie als sociaal innovatief beschouwt. Dit uit zich volgens de mkb’er in dynamisch management, slimmer werken, een flexibele organisatie en co-creatie. Meer dan de helft (53 procent) van de mkb’ers stelt dat initiatieven voor innovatie snel worden toegepast door hun medewerkers.

Verbeteringen van processen en organisatie
In 2015 heeft maar liefst 57 procent van de mkb’ers een nieuw, of in belangrijke mate verbeterd, proces ingevoerd voor het produceren van goederen of het leveren van diensten. Daarnaast heeft 47 procent een belangrijke organisatorische verandering doorgevoerd.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl