Het is voor Nederlandse midden- en kleinbedrijven niet makkelijk om personeel te vinden. Circa een derde (34 procent) heeft hier zelfs veel tot zeer veel moeite mee.

Dit blijkt uit onderzoek van Indeed, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Team Vier, onder 314 HR-functionarissen in de mkb-sector. Slechts vijftien procent heeft weinig moeite met het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Grootste recruitmentuitdaging
De grootste recruitmentuitdaging ligt voor mkb’ers in het aantrekken van kandidaten met de beste kwalificaties. Meer dan vier van de tien (43 procent) van de ondervraagden geven aan dit als uitdaging te zien. Ruim een derde (36 procent) heeft bovendien moeite met het vinden van medewerkers die passen in de bedrijfscultuur. De tijd die zij die verantwoordelijk zijn voor HR, persoonlijk moeten steken in het werven van kandidaten, maakt het er verder niet makkelijker op: voor 31 procent vormt dit een hobbel in het recruitmentproces.

Recruitment van ervaren professionals het moeilijkst
Ervaren professionals blijken de moeilijkst te werven doelgroep. Ruim de helft (56 procent) van de ondervraagde mkb’ers geeft aan hier de meeste moeite mee te hebben. Op nummer twee staan starters, die door twintig procent als lastigst te werven werden genoemd, gevolgd door managers (tien procent) en seizoenswerkers (zeven procent).

Online uitdagingen
Gevraagd naar de grootste uitdagingen waar zij voor staan bij het uitzetten van online vacatures, geven veel mkb’ers aan moeite te hebben met het schrijven van vacatureteksten. Circa drie van de tien (29 procent) vinden het nog niet zo makkelijk om een accurate functieomschrijving op te stellen. Een bijna net zo grote groep (28 procent) vindt het vooral ingewikkeld om die functieomschrijving aansprekend te maken.
Opvallend is verder dat 30 procent van de mkb’ers vindt dat men te weinig sollicitaties ontvangt na het plaatsen van een online vacature, terwijl 26 procent juist aangeeft teveel reacties te krijgen. Bijna een tiende (negen procent) zegt helemaal niet voor uitdagingen te staan bij het plaatsen van onlinevacatures.

Flexibele werktijden
Als dat helpt om werknemers aan te trekken, zijn veel mkb’ers bereid een aantal concrete stappen te nemen. Zo staat 47 procent positief tegenover het idee zijn werknemers flexibele werktijden aan te bieden. Qua werklocatie zijn mkb’ers dan weer iets minder flexibel: slechts 23 procent staat welwillend tegenover thuiswerken. Verder wil 25 procent kandidaten wel een laptop of telefoon van de zaak geven, en is negentien procent bereid een hoger salaris te bieden.
Overigens zijn niet alle mkb’ers tot zulke concessies bereid. Moeite met het aantrekken van kandidaten of niet, negentien procent is er helemaal niet voor in iets extra’s aan te bieden om meer kandidaten aan te trekken.

 

Bron: http://www.managersonline.nl/