Belangenorganisaties MKB Belangen en ZZP Nederland hebben staatssecretaris WIebes van Financiën formeel verzocht de coulanceperiode van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uit te Mkb’ers en zzp’ers verzoeken Wiebes om uitstel pensioen in eigen beheerstellen. Nu moeten directeur-grootaandeelhouders (dga’s) uiterlijk 30 juni een bestemming hebben gekozen voor het opgebouwde pensioenvermogen. Volgens de mkb’ers en zpp’ers is ruim een derde hier niet van op de hoogte.

MKB belangen riep al eerder op tot uitstel, maar heeft hier nu formeel een verzoek voor ingediend bij staatssecretaris Wiebes. “Liefst 82 procent van de deelnemers aan ons onderzoek heeft een pensioenvoorziening in eigen beheer opgebouwd. 35 procent geeft aan geen weet te hebben van de afschaffing van de mogelijkheid een pensioen in eigen beheer op te bouwen”, schrijven ze samen met ZZP Nederland aan de bewindsman. Volgens de organisaties staat slechts 15% van hun achterban achter de afschaffing.

Wiebes: uitstel onwenselijk

Wiebes lijkt het gevraagde uitstel niet te willen verlenen. In antwoord op Kamervragen van VVD-politica Aukje de Vries zei hij vorige week dat hij een verlenging van de coulanceperiode niet wenselijk acht. Volgens hem zou dat niet in lijn zijn met de snelle uitfasering van pensioen in eigen beheer.

Volgens Wiebes hebben dga’s al vanaf juli 2016 voldoende informatie over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Ze hadden dus alle tijd om een keuze te maken. Oorspronkelijk zou de wet ingaan op 1 januari 2017 met een coulanceperiode tot 1 april 2017. De inwerkingtreding verschoof echter drie maanden naar achteren. Hierop verlengde de minister ook de coulanceperiode met drie maanden, tot 30 juni 2017. “Naar mijn mening hebben dga’s hiermee voldoende tijd om aan de uit de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen voortvloeiende maatregelen te voldoen.”

 

Bron: http://www.amweb.nl/