Thuiswerken wordt steeds populairder en meer en meer werkgevers moedigen het aan. Je bent tenslotte een aantrekkelijke werkgever als je thuiswerken toestaat. Maar moet je als werkgever een thuiswerkplek inrichten? thuiswerkplek

Op grond van de Arbowet is de werkgever in beginsel verantwoordelijk voor de inrichting van de thuiswerkplek. Dit volgt uit artikel 7:658 BW dat werkgevers verplicht om werkruimten zo in te richten dat werknemers door hun werk geen fysieke of psychische klachten krijgen. De werkgever kan er voor kiezen om de thuiswerkplek zelf in te richten. Ook kan er voor worden gekozen om een deskundige of de werknemer zelf te laten controleren of de thuiswerkplek voldoet aan de arbonormen, bijvoorbeeld aan de hand van een checklist of foto. Ter controle moet de leidinggevende dit dan wel bespreken met de werknemer.

Risico-inventarisatie thuiswerkplek

Volgens het Arbobesluit is een werkgever verplicht een thuiswerkplek volgens ‘ergonomische beginselen’ in te richten. Verder moet de werkgever zorg dragen voor inventarisatie en evaluatie van risico’s en voorlichting over arbeidsrisico’s en maatregelen om deze risico’s te beperken. Het is raadzaam om een speciale RI&E op te stellen met aandacht voor Het Nieuwe Werken. De werkgever moet er ook voor zorgen dat de arbeidstijden van thuis- en telewerkers binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet blijven.

Bron: https://www.xperthractueel.nl/