Nederland telde in 2015 bijna 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen. Bijna 3 miljoen van hen werken thuis. Werknemers die af en toe thuiswerken, hebben vaker een verstoorde privé-werkbalans. Want hun werk lijdt het vaakst onder familie-activiteiten en omgekeerd. Priveleven lijdt onder thuiswerken

Van de thuiswerkers doet 62 procent dat af en toe, terwijl 38 procent als regel thuiswerkt. Zelfstandigen werken vaker thuis dan werknemers.

Familie schiet er bij in
Van de werknemers die incidenteel thuiswerken geeft 61 procent aan dat familieactiviteiten er weleens bij in schieten vanwege het werk. Vaker dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of juist helemaal niet thuiswerken, geven incidentele thuiswerkers aan dat ze activiteiten met hun familie missen of verwaarlozen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en CBS.

Incidenteel thuiswerkende werknemers werken beduidend vaker over (83 procent) dan niet-thuiswerkers (62 procent) en werknemers die gewoonlijk thuiswerken (67 procent). Het afmaken van (over)werk is voor veel werknemers die incidenteel thuiswerken de belangrijkste reden om thuis te werken.

Managers, ICT’ers en docenten
Van de werknemers, werken vooral managers, ICT’ers en docenten frequent incidenteel thuis. Zij werken ook vaak over en ervaren relatief vaak een hoge werkdruk. Ook zelfstandig ondernemers die incidenteel thuiswerken ervaren relatief vaak een hoge werkdruk, vaker dan werknemers.

Werknemers en zelfstandig ondernemers die weleens thuiswerken, werken niet alleen het meest over en kennen het vaakst een hoge werkdruk. Ze geven daarnaast het vaakst aan dat zij familieactiviteiten verwaarlozen vanwege het werk. Onder incidenteel thuiswerkende werknemers geeft 61 procent aan dat de gezinssituatie er weleens bij inschiet. Onder zelfstandig ondernemers die weleens thuiswerken, geldt dit voor bijna 70 procent.

Werk gaat voor familie
Het werk heeft in het algemeen minder te lijden onder familie-activiteiten dan de familie onder het werk. Werkenden die incidenteel thuiswerken, geven ook nu weer het vaakst aan dat het werk lijdt onder privé-activiteiten: 36 procent van de werknemers en 51 procent van de zelfstandig ondernemers die incidenteel thuiswerken, verwaarloost het werk weleens vanwege de familie.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl